OM PARTIET

BRUG 40 MILLIARDER

BLIV MEDLEM

PRINT SELV

FIND 40 MILLIARDER

GIV BIDRAG

OVERSIGT

VORES POLITIK

LOKALT

DANMARK

VERDEN

 

FOLKESKOLEN

PRAKTIKPLADSER

BESKÆFTIGELSE

UNIVERSITETER

FINANSMINISTERIET

FONDE

FOLKETINGET

FORMUESKAT

SUNDHED

BOLIG

BANKER

MINISTRE

TRAFIK

UDKANTSOMRÅDER

NATURSTIER

UDFLYTNING

KOMMUNEGRÆNSER

NATUR

MILJØ

LANDBRUG

KULTUR

NEPOTISME

ULANDE

EU

FLYGTNINGE

ØKONOMISK USTABILITET

Denne hjemmeside www.fordem.dk benytter ikke Cookies idet vi er modstandere af overvågning af privatpersoner uden dommerkendelse

 

Hvorfor et nyt parti?

I løbet af 5 år er antallet af akademikere uden direkte borgerkontakt i kommunerne steget med 29 %.

I samme periode (2007-2012) blev der skåret ned på lærere, pædagoger, hjemmehjælpere, sosu-assistenter, social- og sundhedsplejesker og omsorgspersonale - et fald på 7 %.

altinget.dk. har de triste tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Er DE selv en af de "varme hænder", som er utilfreds med den slags nedskæringer, så er partiet Forenede Demokrater PARTIET FOR DEM. Vi vil nemlig gøre alt hvad vi kan for at vende den triste udvikling.

Vi vil skære ned på rapportering, evaluering, analyser og regneark således at DE får tid til at udføre det arbejde, som DE er ansat til - i stedet for at bruge tid bag en computerskærm - eller kæmpe med krøllet papir i en printer.

Så kan vi også skære ned på antallet af akademikere og højtlønnede IT-konsulenter i kommunerne. Det giver flere penge til mere personale med direkte borgerkontakt - så opgaverne igen kan løses i et fornuftigt tempo.

Vi vil også rulle den såkaldte reform af folkeskolen tilbage - så de lange skoledage afskaffes. Det vil igen give lærerne ro til at forberede næste dags undervisning - samtidig med at børnene igen får tid til mere afveksling i deres fritid.

 

Læs mere om mistet jordforbindelse

Lønmodtagerne betaler

Bankerne skabte krisen i 2008 - men de danske lønmodtagere kom til at betale - og de betalte dyrt.

Staten lagde et sikkerhedsnet ud under bankerne i form af 5 bankpakker - så i dag kan direktørerne i de forskellige banker arbejde videre til de samme høje lønninger som før krisen.

Men de danske lønmodtagere fik deres dagpenge ved arbejdsløshed skåret ned fra 4 til 2 år - og perioden for genoptjening fordoblet - af de Dansk Folkeparti i forening med VK-regeringen i 2010.

Hvis De er lønmodtager, som tidligere har stemt DF - men som er skuffet over den slags politik, så anbefaler vi at De stemmer på Forenede Demokrater - for vi vil rulle den såkaldte reform af dagpenge tilbage.

 

Det vil Forenede Demokrater

Vi vil genskabe det danske velfærdssamfund, for det har været under voldsomt pres i lange, lange tider - takket være politikere, som har vendt ryggen til en stor del af den danske befolkning.

Vi vil rulle mange af de seneste reformer tilbage - for vi mener at reformerne har været mere til skade end til gavn herhjemme. Læs mere

Vi vil bruge 6,2 mia. på at indføre en statsgaranti for praktikpladser.

5,4 mia. på at etablere 50.000 lavtlønnede, men "rigtige" job, til arbejdsløse og modtagere af kontanthjælp.

5,2 mia. på en bedre folkeskole med korte skoledage - så vi undgår overtrætte elever og lærere som har dårlige muligheder for forberedelse.

4,5 mia. på at indføre gratis tandeftersyn og tandrensning hvert halve år.

4,4 mia. på at folk ikke længere selv skal betale radio- og TV-licens.

4 mia. på at ansætte flere "varme hænder" d.v.s. sygeplejesker, hjemmehjælp o.s.v.

3 mia. på at lønmodtagerne igen opnår 4 års dagpengeret efter 26 ugers genoptjening.

2 mia. om året på nye og bedre veje og stier i udkantsområder - og billigere færgepriser.

1 mia. på at indføre en 6 måneders garanti, så man kan beholde sin bolig ved pludselig arbejdsløshed.

0,5 mia. på at afskaffe det nye loft over kontanthjælp, hvor enlige forsørgere har svært ved at finde en egnet bolig til dem og deres børn.

 

Sådan skaffer vi pengene

Vi er et økonomisk ansvarligt parti, så vi vil skaffe pengene fra de dele af samfundet, som har "kørt på frihjul" i lang tid - takket være politikere, som hovedsagelig er højtlønnede akademikere.

Vi har fokus på fonde, hvor oceaner af penge er gemt væk - og på banker, som slap forbløffende billigt fra finanskrisen. Læs mere

Vi vil skaffe 6 mia. fra en formueskat på 2 % for fonde.

5,5 mia. ved at stoppe private firmaers meningsløse aktivering af ledige.

5,5 mia. ved at rulle selskabsskatten tilbage fra 22 % til 25 %.

4 mia. ved at foretage en harmonisering af antallet af chefer i de enkelte kommuner.

3 mia. fra en balanceafgift for banker efter svensk forbillede.

3 mia. ved at genindføre fedtafgiften fra 2010.

2 mia. ved at flytte inddrivelse af skyldig skat tilbage til de enkelte kommuner.

1,7 mia. ved at få antallet af administrative medarbejdere i kommuner og regioner ned mod det, som vi havde før kommunalreformen i 2007.

1,5 mia. ved at skære ned på statens forbrug af konsulenter.

1 mia. ved at sætte topskatten op med 1 %.

1 mia. ved at forhindre at folk har dobbeltjob i kommuner og stat.

0,3 mia. ved at skære antallet af ansatte i Finansministeriet ned til det halve.

 

 
 

Dagpengereformen skal "rulles tilbage", så lønmodtagere igen opnår 4 års dagpengeret efter en periode for genoptjening på 26 uger. Det var usmageligt at lønmodtagerne kom til at betale for bankernes krise. Læs mere

 

Vi vil stoppe private firmaers "meningsløse aktivering" af ledige - f.eks. ved kurser a.la. "find din indre pipfugl" - eller fire til seks uger lange kurser i jobsøgning. Læs mere

 
 
 

Vi vil skabe 100.000 lavtlønnede, men "rigtige" job, som skal tilbydes til arbejdsløse og modtagere af kontanthjælp. Jobbene skal give mulighed for at genoptjene ret til dagpenge - og de skal aflønnes efter gældende overenskomst. Læs mere

 

Vi vil skaffe penge ved at indføre en formueskat på 2 % for fonde, som IKKE ejer mere end halvdelen af aktierne i en enkelt virksomhed. Vi vil ikke beskatte fondene bag virksomheder som Novo eller Lego. Læs mere

 
 
 

Folkeskolereformen skal "rulles tilbage", så vi slipper af med overtrætte elever, og så lærerne igen får tid og ro til at forberede næste dags undervisning. Læs mere

 

Vi vil skære statens tilskud til privatskoler i tæt befolkede områder ned til det halve. Men vi vil ikke ændre noget for friskoler i udkantsområderne. Læs mere

 
 

 

Vi vil indføre en statsgaranti for praktikpladser. Og vi vil betale hver enkelt arbejdsgivers udgifter til at have elever i praktik. Samt en ekstra godtgørelse til arbejdsgiveren for hvert gennemført praktikforløb. Læs mere

 

Vi vil rulle selskabsskatten tilbage fra 22 % til 25 % Læs mere

 

Ingen "dobbeltjob" til politikere - det vil spare penge. Læs mere

 
 

Vi vil forebygge tandsygdomme ved at indføre et gratis tandeftersyn (og tandrensning) hvert halve år. Læs mere

 

Vi vil genindføre fedtafgiften fra 2010 i en form, som virkelig vil være til gavn for folks helbred. Læs mere

 
 
 

Vi vil udflytte offentlige institutioner for at skabe aktivitet og arbejdspladser i udkantsområderne. Læs mere

 

Vi vil skaffe penge ved at udleje attraktive, statsejede ejendomme med central beliggenhed til private virksomheder. Læs mere

 
 
 

Vi vil fordoble transportfradraget for lavtlønnede i udkantsområderne. Læs mere

 

Vi vil nedsætte transportfradraget for højtlønnede i tæt befolkede områder. Læs mere

 
 
 

Vi vil lade staten betale for nye eller bedre veje og stier de steder, hvor kommunerne ikke har været interesserede i at foretage rimelige forbedringer. Kommuner er ofte "bange" for at lave de nødvendige ekspropriationer. Læs mere

 

Vi kan spare penge ved at samle identiske universitetsstudier på et enkelt universitet. For eksempel kunne statskundskab flyttes fra København og Aarhus - og samles på Syddansk Universitet - som allerede har statskundskab på programmet. Læs mere

 
 
 

Vi vil ekspropriere og ombygge en række tomme kontorbygninger - så de kan bebos af flygtninge, mens de venter på behandling af deres ansøgning om politisk asyl i Danmark. Læs mere

 

Vi vil stoppe Finansministeriets arbejde med økonomiske modeller, som alligevel ikke fungerer - og vi vil skære antallet af ansatte i ministeriet ned til det halve. Læs mere

 
 
 

Vi vil anlægge en række lange, sammenhængende vandrestier ved at ekspropriere 10 meter brede randzoner, som ligger ved siden af vandløb. Det vil skabe en højere beskæftigelse blandt lavtlønnede i udkantsområderne. Læs mere

 

Vi vil spare penge ved at forhindre at højtlønnede chefer kan opnå en stor godtgørelse, samtidig med at de fortsætter i et tilsvarende job under en ny, tidsbegrænset kontrakt - med en ny, stor godtgørelse. Læs mere

 
 
 

Vi vil indføre en 6 måneders garanti, så man kan beholde sin bolig ved pludselig arbejdsløshed. Læs mere

 

Vi vil indføre en balanceafgift for banker efter svensk forbillede. Læs mere

 
 
 

Vi vil afskaffe det nye loft over kontanthjælp, som gør det vanskeligt for enlige forsørgere at finde en egnet bolig til dem og deres børn. Læs mere

 

Vi vil lukke nogle "skattehuller" og flytte inddrivelse af skyldig skat tilbage til de enkelte kommuner. Læs mere

 
 
 

Ansætte flere "varme hænder" i det offentlige d.v.s. medarbejdere, som er nær på borgerne.

 

Vi vil spare penge ved at skære ned på administration, rapportering og dyrt betalte IT-konsulenter.

 
 
 

Vi vil lade radio- og TV-licens blive betalt over den almindelige skat. Læs mere

 

Vi sparer administration og topskatten sættes op med 1 %. Læs mere

 

Kalender 2016

 

12/3

 

12/6

 

31/7

 

25/9

 

Møde i Odense

Møde i København

Møde i Odense

Generalforsamling

 

Kagen bliver større af at blive delt

Det er banalt. Dansk historie viser, hvordan vi blev et af verdens rigeste lande af at dele den. Uden nævneværdige ressourcer gjorde velfærd os rige. Velfærd er mere end selvfinansierende - det er en ufattelig god overskudsforretning.

Men den rudimentære angst for at dele lukker øjnene på mange folk. Totalt.

I dag findes således i praksis ikke et eneste parti, som fatter denne simple sammenhæng. Yderst til venstre når de ikke frem til systematikkens logik i deres argumentation, før de har taget en sidevej til en blindgyde: At ville lighed.

Lige er og bliver vi aldrig. Men kagen bliver større af at blive delt. Blot ikke, om den skal deles ligeligt. Den skal deles tilstrækkeligt - netop så meget, at den vokser af at blive delt. Og det er en hel del.

Men kun få fatter dette. For i dag findes kun to diskurser i politik: Den ene - vi skal tilstræbe lighed (på trods). Den anden - velfærd er noget, vi først skal have råd til - den er en luksus, vi nok ikke har råd til - og den er noget, vi forsøger at fastholde trods det, at den nok er økonomisk irrationel i en globaliseret verden.

Desværre siger ingen: Nix! - kagen bliver større af at blive delt - for det får flere penge til at flyde rundt i Danmark.

Men det er netop dette, som Forenede Demokrater agter at sige, gentage og forklare - og gøre det igen og igen og igen - indtil at man begynder at dele kagen ordentligt på ny.

Kagen bliver større af at blive delt, fordi forbrugere med penge på lommen gør produktion rentabel, som ellers ikke ville have været det. Dermed skabes værdier, som ellers ikke ville være skabt, og med flere værdier skabes således også flere økonomiske ressourcer til at producere i samfundet. - Altså forudsat at de også efterspørges. Hvilket de gør, når der bliver omfordelt fra rig til fattig, fordi fattige forbruger flere ekstra penge end rige, som hellere sparer dem op.

Det medfører, at alle bliver rigere af det - også de rige selv. "Tandhjul" i systemet, som ellers ville stå stille, kan køre rundt - skabe en større mængde værdier for alle, hvilket i sidste ende også medfører endda større værdier for selv de rige.

Alle samfund, som har udviklet sig i en human retning, har gjort det ved at forøge den del, der blev delt. Ingen samfundsvidenskabelig sammenhæng findes mere lige til og banalt erkendelig.

Fraværet af denne forståelse i det politiske system er ganske enkelt ufattelig og katastrofal.

Der er nødt til at blive genskabt det centrum-venstre som igen forstår og siger det ordentligt og eftertrykkeligt.

Det er det, Forenede Demokrater vil.

 

Selvransagelse hos SF

"Jeg vidste godt, at danskerne var vrede på os," sagde Pia Olsen Dyhr fra SF til dagbladet Information den 10. juli 2015 da hun filosoferede over, hvorfor det kun var 4,2 procent, som valgte at sætte deres kryds ud for SF. "Jeg er ked af, at vælgerne straffede SF så hårdt ved valget i 2015. Det var hårdere, end jeg havde frygtet," sagde partiformanden.

"Valgresultatet tyder i mine øjne på, at danskerne er skuffede over centrumvenstre. Vi har haft regeringsmagten, men vi har ikke leveret på noget af det, der er allermest vigtigt for danskerne: Tryghed i dagligdagen. Det er alt fra kriminalitet til arbejdsmarkedet, hvor dagpengene ligger som et spøgelse."

"Fordi dansk økonomi stod i en forfærdelig situation, har vi været igennem nogle meget hårde reformer - ikke alene kontanthjælps- og førtidspensionsreformerne, men også skattereformen fra sommeren 2012. Og her er det svært for vælgerne at have forståelse for at det kun er bunden af samfundet, som leverer - mens toppen ikke gør. Lettelserne i erhvervsskat, tror jeg, var med til at gøre, at danskerne vendte regeringen ryggen, fordi det var for skævt," siger Pia Olsen Dyhr.

Men her mener Forenede Demokrater, at de tidligere regeringspartier S og SF har brug for langt mere selvransagelse. Partierne har gjort meget mere for at lægge en stor afstand til deres egne vælgere - deres ledere, ordførere og ministre har for eksempel stort set aldrig selv haft den samme slags arbejde som vælgerne. Det er beskrevet i detaljer under afsnittet Mistet Jordforbindelse her på www.fordem.dk. Partiet Forenede Demokrater vil derimod gøre alt for at være sammensat ligesom det danske samfund.

De tidligere regeringspartier lavede også en regulær svinestreg over for det øvrige Danmark ved at ændre loven om offentlighed i forvaltningen, således at mange flere studehandler og beslutninger kan foregå diskret, bag lukkede døre over en god kop kaffe eller et perlende glas kølig hvidvin. Men Forenede Demokrater vil gøre ALT for at genskabe den offentlige forvaltning - man kan ikke være andet bekendt over for befolkningen.

Og salget af en del af danskernes energiselskab DONG til et udenlandsk skattely satte kronen på værket. Socialdemokratiet og de Radikale har igen og igen fremhævet hvor vigtigt det er, at danskerne bliver længe på arbejdsmarkedet, knokler igennem og betaler deres skat med glæde - så vi også i fremtiden "har råd" til den danske velfærd. Hvorimod det nu kun er de aller-aller-aller-rigeste, som (skattefrit) kan tjene penge på danskernes energiforbrug.

Vi mener at regeringspartierne lavede endnu en svinestreg over for det øvrige Danmark ved ikke at få DONG noteret på Børsen så alle danskere kunne få andel i DONGs indtægter ved at købe aktier i selskabet. Men via den nye lov om manglende offentlighed, så kan danskerne ikke få afklaret hvorfor Socialdemokratiet og de Radikale hellere ville gemme DONG af vejen i et skattely, som kun samfundets allerhøjeste top har adgang til.

 

 

Udkantsområder

Hvis De føler, at politikerne svigter de danske udkantsområder, så foreslår vi, at De flytter Deres stemme til Forenede Demokrater.

Vi vil gøre en masse aktivt - for eksempel ved at flytte arbejdspladser til disse områder. Vi vil også lave om på fradraget for transport mellem hjem og arbejdsplads - til gavn for udkantsområderne.

Læs mere om udkantsområder

Hvad med Rødovre ?

Den socialdemokratiske borgmester i Rødovre er også næstformand og tidligere formand for Kommunernes Landsforening. Og i hans kommune er antallet af akademikere uden direkte borgerkontakt steget med 45 % mens antallet af de "varme hænder" er faldet med 5,5 %.

Borgmesteren ser åbenbart ikke noget problem i dette - for han har udtalt at "vi ansætter dem der er brug for". Men efter Forenede Demokraters opfattelse siger borgmesteren dermed indirekte, at Rødovre Kommune skærer ned på dem, der efter hans mening IKKE er brug for - med andre ord lærere, pædagoger, hjemmehjælpere, sosu-assistenter, social- og sundhensplejersker og andet omsorgspersonale.

Så hvis De er en af de "varme hænder" der tidligere har stemt S - men som stadigvæk føler at der er brug for Dem, så vil vi anbefale at De flytter Deres stemme til Forenede Demokrater - for vi mener bestemt at der er brug FOR DEM - læs meget mere her på www.fordem.dk.

 

 

Staten sparer ikke

Kommunerne har sparet masser af penge i de seneste fem år. Danmarks Statistik viser, at der mellem 2009 og 2014 er 12.100 færre ansatte i kommunerne - et fald på 2,7 %.

I samme periode er der til gengæld blevet ansat 4.200 flere i staten - en stigning på 2,4 %.

Det kan man også se på udgifterne til løn i perioden. På fem år (2009-2014) betaler kommunerne 5,2 % mere - mens staten har brugt 11,2 % mere på løn. Til trods for, at man skulle forvente, at staten selv havde fokus på at spare penge. Statsminister Helle Thorning Schmidt har jo udtalt at "Vi skal allesammen vise mådehold".

Er DE en kommunalt ansat som er skuffet over, at kommunerne skal spare mens at staten fester videre, så vil vi anbefale at De stemmer på Forenede Demokrater næste gang.

Forenede Demokrater vil nemlig gøre meget for at spare penge i staten - vær sikker på det - vi er PARTIET FOR DEM - fordem.dk.

Bemærk at www.forenededemokrater.dk er blevet offer for en såkaldt domænehaj og ikke vedrører dette parti.

 

Nye indtægter

Forenede Demokrater vil bruge mange penge på de områder, som vores politikere har svigtet i årevis. Men vi vil ikke glemme at skaffe penge til dette.

Vi vil skaffe pengene fra de kredse i samfundet, som har ålet sig udenom i lang tid. For eksempel ved at indføre 2 % formueskat på almennyttige fonde - noget, som ingen af de andre politiske partier har vovet. På den måde vil fonde blive nogenlunde ligestillet med danske lønmodtagere med hensyn til skat.

Læs mere om fonde

 

Handelslivet i Hillerød

Gennem flere år har en bygherre forsøgt at få byrådets tilladelse til at opføre Danmarks største indkøbscenter i byens udkant - og et spinkelt flertal på 14 byrådsmedlemmer fra V, K, R og LA har gennem længere tid været positivt stemt for planerne.

Naturligvis har det skabt undren og frustration hos byens handlende - for man har for nylig kunnet finde omkring 70 ledige butikslejemål i Hillerød - blandt andet to nyopførte butikscentre, som stort set er helt tomme den dag i dag. Og kun 10 km fra Hillerød findes det såkaldte Fredensborg Bycenter, som ligeledes er næsten tomt i begyndelsen af 2016.

Handelsforeningen i Hillerød vurderede, at omkring 50 eksisterende butikker ville blive tvunget til at lukke i løbet af få år - som følge af konkurrencen fra det planlagte enorme indkøbscenter - men det kunne ikke få det spinkle flertal i byrådet til at ændre standpunkt.

De 14 byrådsmedlemmer har tilsyneladende håbet på et stort antal nye handlende, som kunne blive tiltrukket fra resten af Nordsjælland - uden at byrådsmedlemmerne har tænkt på den uundgåelige butiksdød i de nabobyer, hvor kunderne tidligere har handlet. For nye kunder er jo ikke noget, der bare kommer ud af den blå luft.

Så hvis De er en af de detailhandlere som tidligere har stemt V, K, R eller LA, så vil vi foreslå at De flytter Deres stemme til Forenede Demokrater - for vi vil arbejde for et totalt stop for nye indkøbscentre. Dem er der mere end rigeligt af her i Danmark.

Læs mere om storcentre

 

Situationen i Århus

Den 7. september 2014 skrev Århus Stiftstidende (stiften.dk) at antallet af akademikere uden direkte borgerkontakt steg med 69 % mens de "varme hænder" faldt med 18 % i løbet af 8 år. En rådmand fra SF var "overrasket" og han udtalte at "det må der gøres noget ved".

Forenede Demokrater undrer sig over rådmandens overraskelse - har han ikke selv haft føling med kommunens ansættelser - han har jo været rådmand siden 2010 ? Og har han ikke i den tid haft kontakt med menige medlemmer af SF - medlemmer, som kender alt til nedskæringerne ?

Er DE en af de "varme hænder" som er SF- vælger, så vil vi anbefale at De overvejer Forenede Demokrater næste gang. Vi vil nemlig gøre ALT for at vende denne udvikling - vær sikker på det - vi er PARTIET FOR DEM - fordem.dk.

Vores henvisninger til tidsskrift- og avisartikler tager udgangspunkt i web-udgaven. Vi har ikke haft mulighed for at kontrollere om artiklen også findes i den trykte publikation den pågældende dag.

 

OVERSIGT

VORES POLITIK

LOKALT

DANMARK

VERDEN