Til FORSIDEN

TIL PARTIET

TIL PENGEPOLITIK

 

Forenede Demokrater vil indføre en formueskat på 2 % for fonde.

Formueskatten kan sikkert indbringe omkring 6-8 milliarder kroner om året. Ingen partier i Folketinget har nogensinde vovet at tale om den slags skat. Men hvorfor ikke ? Det fatter vi simpelthen ikke...

 

 

 

Hvor mange penge ?

INGEN ved, hvor mange penge der er gemt væk i fonde i dagens Danmark.

For den konservative justitsminister Hans Engell fik nedlagt fondsregisteret i 1991 som led i en "afbureaukratiseringsplan"

Eksperter i økonomi mener, at det er omkring 800 MILLIARDER kroner. Men ingen kender det nøjagtige beløb...

Formueskat er nødvendig

Forenede Demokrater mener at fonde skal betale en formueskat på 2 % om året - for at fondene kan blive beskattet omtrent på samme måde som helt almindelige mennesker. For uden almindelige mennesker - så ville fondene slet ikke kunne eksistere.

Læs mere om en formueskat på 2 %

Og fondene burde efter vores mening kun hilse en formueskat velkommen. For den danske stat kan nemt bruge de penge på en række almennyttige formål. Formål, som fondene (i hvert fald på papiret) hævder at de brænder for at opfylde.

En formueskat vil også få flere penge ud på "arbejde" i samfundet. Vi kan forebygge at "fonde falder i søvn". Fonde, hvor pengene blot hober sig op - hvilket er nemt, når fondene kun skal betale 25 % i selskabsskat af deres overskud.

Nogle fonde bliver misbrugt til rendyrket nepotisme. Bestyrelsen for en fond kan ændre fondens formål - så pengene bruges på en helt anden måde end det, som fondens stifter oprindeligt havde tænkt sig. Og bestyrelsen kan lempe forskellige aktiver ud af en fond til gavn for deres familie og venner - helt lovligt. Men en formueskat vil sikre, at det så også bliver det danske samfund som får gavn af fondens værdier.

Læs mere om nepotisme via Breda Fonden

Nu skal vi lige huske på, at f.eks. Kirkbi Fonden fungerer som en form for beskyttelse mod, at virksomheden LEGO på et tidspunkt kunne blive overtaget af en kapitalfond - en fond som kunne have interesse i at "slagte" virksomheden. Og både Novo Nordisk Fonden og Oticon Fonden tjener samme formål - så den slags fonde vil Forenede Demokrater behandle med forsigtighed - idet vi ikke mener, at den type virksomheder skal belastes med yderligere udgifter til formueskat.

I praksis kunne man fritage en del af en fonds aktiebeholdning for formueskat. Nemlig de aktier, som udgør aktiemajoriteten i en virksomhed af en vis størrelse. Men det er noget, som vi gerne vil diskutere med eksperter på området. Send en mail til korrektur@fordem.dk med eventuelle bemærkninger.

Næsten ingen skat ?

I Berlingske den 3. februar 2012 kunne man læse, at fondene i årene 2009, 2010 og 2011 betalte henholdsvis 70 millioner, 130 millioner og 100 millioner i skat. Altså småpenge i forhold til de enorme formuer, som fondene har adgang til.

Se et eksempel på næsten ingen skat

Fondene hævder, at de så sandelig betaler skat - for de skal betale almindelig selskabsskat på omkring 25 % af deres overskud. Men når de uddeler penge til almennyttige formål, så kan fondene trække denne uddeling fra årets overskud.

Så den lave skat er efter fondenes opfattelse kun et sundhedstegn - for det beviser, at fondene lever op til deres formål - at uddele penge til en række ædle formål.

Men efter Forenede Demokraters opfattelse er det et problem, at der er meget vide grænser for, hvad de danske myndigheder anser for "almennyttigt"

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL PENGEPOLITIK

 

TILBAGE TIL PARTIET