TIL FORSIDEN

OM PARTIET

KONTAKT

BLIV MEDLEM

GIV BIDRAG

POLITIK

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

LOKALT

VERDEN

 

Vores indenrigspolitik har udgangspunkt i de mennesker, som har behov for hjælp, eller som rent faktisk udfører et regulært stykke arbejde - hverken på IT-systemer, regneark endsige folk klædt i jakke og slips.

Mere end fem millioner mennesker er en del af vores samfund, og samfundet holdes i gang ved at en stor del af de mange mennesker arbejder på en eller anden måde. Hertil er penge et betalingsmiddel, der samtidig benyttes som prismål og kan bruges til opbevaring af værdier.

Forenede Demokraters indenrigspolitik falder derfor naturligt i fire hovedgrupper : Politik for mennesker, politik for samfundet, erhvervspolitik og økonomisk politik.

 

Menneske

Politik for det enkelte Menneske er et tyngdepunkt i Forenede Demokraters politiske program.

Socialpolitik skal sikre tryghed for det enkelte menneske.

Politik omkring arbejdsløshed skal sikre økonomien for den enkelte. Og efter vores opfatelse bliver folk ikke arbejdsløse, fordi de er dovne, men fordi arbejdsmarkedet påvirkes af skiftende økonomiske konjunkturer.

Sundhedspolitik, Boligpolitik og politik omkring kultur skal sikre livskvalitet for det enkelte menneske.

Vores sundhedspolitik vil lade forebyggelse spille en langt større rolle - sammenlignet med i dag. For eksempel ved at indføre en lavere moms på økologiske fødevarer - og genindføre den omdiskuterede fedtafgift, som pludselig "forsvandt" i 2014.

Et centralt element i vores boligpolitik er at stoppe den usmagelige udsættelse af lejere som ikke har kunnet overskue deres økonomi. Udsættelsen giver beskæftigelse til en masse højtlønnede advokater og inkassofolk - og de penge kunne bruges langt bedre til at hjælpe mennesker, som har behov for hjælp.

Og vores kulturpolitik vil have fokus på alsidighed - for eksempel inden for Danmarks Radio.

Integrationspolitik skal sikre at flygtninge har ligeværdige vilkår i det danske samfund.

Læs mere om politik for mennesker

Samfund

Forenede Demokrater vil arbejde for, at Danmark også i fremtiden er en velfærdsstat med en stærk offentlig sektor.

Det offentlige varetager sundhed, uddannelse, politi, infrastruktur mv. til gavn for befolkningen og samfundet som helhed, da det sikrer den enkeltes livskvalitet, sikkerhed og ikke mindst tryghed.

Læs mere om samfundspolitik

Efter Forenede Demokraters opfattelse er velfærd forudsætningen for velstand og ikke omvendt. Et godt, trygt, menneskeligt, rummeligt, hæderligt og anstændigt samfund, er også et konkurrencedygtigt samfund.

De rigeste folk i Danmark har netop opbygget deres rigdom under det danske velfærdssamfund. De fem rigeste familier startede nemlig helt fra grunden i henholdsvis 1930, 1975, 1966, 1953 og 1963. Så her er det soleklart at velfærd skaber velstand - en kraftigere økonomisk omfordeling skaber jo øget forbrug blandt dem, der i dag forbruger mindst.

Og de fem rigeste familier i Danmark producerer (eller sælger) netop forbrugsvarer til helt almindelige mennesker - de sælger ikke 12-cylindrede sportsvogne - de er ikke født som baroner eller lensgrever med mange kvadratkilometer jord og stribevis af ordener på brystet - de fremstiller ikke armbåndsure til 50.000 kroner stykket eller lignende.

Nej, de fem rigeste er blevet rige ved at producere og sælge helt almindelige forbrugsvarer til helt almindelige mennesker.

Læs mere om de rigeste i Danmark

Arbejde

Vi vil være venlige over for de virksomheder, som efter vores opfattelse yder et stort og værdifuldt bidrag til det danske samfund. For eksempel : Novo, LEGO, Danfoss, Grundfos, Haldor Topsøe - og heldigvis mange, mange andre. Og vi vil ikke kun være flinke over for store virksomheder - vi vil gå hele vejen til den enkelte selvstændige erhvervsdrivende, som må arbejde hårdt for at få hverdagen til at hænge sammen.

Men reklamebureauer, konsulentfirmaer, finansielle virksomheder, ejendomsmæglere, advokater, medievirksomheder og jordspekulanter - de skal ikke forvente det helt store fra vores side.

Vi vil arbejde for, at en lang række mindre offentlige anlægsarbejder bliver sat i gang. For danske virksomheder har meget bedre chancer for at komme i betragtning, idet mindre projekter ikke skal udbydes i EU-licitation.

Og vi vil indføre en statsgaranti for praktikpladser ved simpelthen at betale alle udgifter, som en arbejdsgiver vil have til at oprette en praktikplads. Ligesom at vi vil lade deltagelse i statens indkøbsaftale SKI afhænge af, hvor villig en virksomhed er til at oprette praktikpladser.

Men desværre har politikerne i lang tid fokuseret på gigant-projekter a.la. ringmetro, fast forbindelse til Nordtyskland m.v.

Men 30 milliarder til et gigantprojekt kan i stedet bruges til FEM TUSINDE mindre projekter, som hver koster seks millioner kroner. Og den slags projekter vil skabe mere beskæftigelse i Danmark - og være til gavn for en langt bredere del af det danske samfund.

For eksempel kunne man slippe af en masse overskæringer, hvor biler skal holde tilbage for tog - til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Læs mere om vores erhvervspolitik

Penge

Forenede Demokrater ser finanspolitikken og offentlige investeringer som en effektiv metode til at forme et samfund, der skaber trivsel hos borgerne samt sikre jobs og økonomisk vækst på relevante områder.

Danmark vil forventeligt aldrig kunne konkurrere på at blive det billigste land at drive virksomhed i, men vi ønsker at Danmark er et erhvervsvenligt land, der kan tiltrække gode virksomheder ved at tilbyde en arbejdskraft, der er veluddannet og fleksibel, en iværksætterkultur, en velfungerende infrastruktur, et formindsket bureaukrati og ikke mindst et demokratisk land, hvor folk føler ansvar for hinanden og deres opgaver.

Derfor ønsker Forenede demokrater at arbejde med: Udfasning af en række skattefradrag, der modsvarende kan finansiere et større personfradrag, omlægning af afgifter og skatter på køretøjer, formuebeskatning af de meget lidt regulerede almennyttige fonde, renovering og vedligehold af offentlige bygninger samt indførsel af en skat på finansielle transaktioner for at sikre indtægter til staten og en øget finansiel stabilitet for samfundet.

Vi vil se positivt på udgifter, som kan afregnes i danske kroner, og hvor pengene hovedsagelig vil flyde rundt i Danmark. Vi er ikke begejstrede problemerne med at skaffe en masse fremmed valuta fordi pengene skal ud af Danmark.

Der er i dag ikke overblik over hvor mange mennesker, der lever i fattigdom, fordi man ikke kender til en fattigdomsgrænse. Og personfradraget på selvangivelsen skal efter vores mening svare til denne grænse. Fradraget skal jo have relation til udgifterne for at være en person - ikke sandt ? Og pengene kunne skaffes ved en sanering af fradragsjungelen.

Læs mere om økonomisk politik

POLITIK

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

LOKALT

VERDEN