TIL FORSIDEN

OM PARTIET

KONTAKT

BLIV MEDLEM

GIV BIDRAG

POLITIK

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

DANMARK

VERDEN

 

 

Vores politik er ikke kun rettet mod overordnede forhold for den danske stat. Vi har også fokus på lokalpolitik.

 

Udkantsområder

Forenede Demokrater vil styrke de danske udkantsområder på flere måder.

Vi vil justere fradraget for kørsel mellem hjem og arbejdsplads således at det bliver mere attraktivt at bo i et udkantsområde.

Vi vil udflytte en række institutioner til udkantsområderne.

Og vi vil øge beskæftigelsen ved at etablere en lang række naturstier i udkantsområderne - dette vil så også være til gavn for turismen.

Læs mere om udkantsområder

Enkelte kommuner

I nogle kommuner er der problemer med stier og veje fordi de kun i begrænset omfang bruges af kommunens egne indbyggere.

Men i mange tilfælde kan vejene og stierne være vigtige for folk, som skal igennem den pågældende kommune.

Forenede Demokrater vil lade staten gå ind og finansiere alle udgifter til forbedring de steder, hvor det er mest nødvendigt.

Læs mere om Rudersdal Kommune

Læs mere om Hørsholm Kommune

Butikscentre

Forenede Demokrater vil indføre et totalt stop for nye butikscentre i planloven.

Gennem længere tid har flere borgmestre og byråd haft fokus på at få mere aktivitet til netop deres by via et nyt gigantisk butikscenter, som "vil kunne tiltrække kunder fra et stort opland".

Men den efterfølgende butiksdød i nabobyerne - det har borgmestrene og byrådene vendt det blinde øje til.

Og butiksdøden i centrum af deres egen by - den tager borgmestre og byråd også forbløffende let på.

Læs mere om storcentre

Kommunegrænser

Man ser gang på gang, at der er problemer med stier og veje i nærheden af en kommunegrænse.

Kommuner på begge sider af grænsen har ikke fokus på problemerne bl.a. fordi skolebørn normalt ikke benytter en skole i nabokommunen.

Forenede Demokrater vil lade staten gå ind og finansiere alle udgifter til forbedring de steder, hvor det er mest nødvendigt. Og vi vil give staten mulighed for at gennemføre de nødvendige ekspropriationer - noget som mange borgmestre har svært ved. Lokale grundejere er jo også lokale vælgere...

Læs mere om kommunegrænser

Danske Småøer

Forenede Demokrater vil gerne få flere penge og mere aktivitet til de helt små danske øer.

Man kunne for eksempel give en større støtte til at etablere helt økologiske landbrug på øer, som er mindre end 30 kvadratkilometer.

På øer, som er tæt på at blive helt affolkede kunne man etablere institutioner for afviste asylansøgere, som har begået kriminalitet i Danmark - og for kriminelle, som opholder sig illegalt i Danmark. Og man kunne starte med at ombygge den nedlagte forskningsstation på øen Lindholm.

Der vil sikkert rejse sig et ramaskrig fra Socialdemokraterne og de Radikale over denne "forskelsbehandling" af danske og udenlandske kriminelle. Vi mener imidlertid, at det er logisk, at samfundet skærer ned på indsatsen for resocialisering af mennesker, som alligevel skal ud af landet. Og Socialdemokraterne og de Radikale har jo været eksperter i at skære ned på så mange andre områder...

Natur og Miljø

Vi opfatter naturen som alt det, der omgiver os, og som ikke er bebygget med veje, bygninger mv.

I Danmark har vi ikke meget oprindelig og uberørt natur, idet størstedelen af skove, marker og enge er dyrkede arealer.

Vi støtter derfor såvel nationale – f.eks. nationalparker, naturparker samt øget skovrejsning – som internationale – EU’s Natura 2000 tiltag, der bevarer og eventuelt udbygger mere natur på naturens egne præmisser.

Vi vil imidlertid ikke afskaffe produktionsskov i Danmark, for vi mener, at Danmark har brug for den beskæftigelse og de penge, som kommer fra træproduktion herhjemme. Og ren naturskov har det med at gro sammen til en form for "grønt helvede" - hvor fritidsaktiviteter for almindelige mennesker bliver vanskelige - eller ligefrem umulige.

Læs mere om natur og miljø

TIL FORSIDEN

TIL POLITIK

TIL DANMARK

TIL VERDEN