TIL FORSIDEN

TIL LOKALPOLITIK

TIL UDKANTSOMRÅDER

 

Forenede Demokrater vil styrke beskæftigelse, turisme og trafiksikkerhed i udkantsområderne ved at anlægge et stort antal nye naturstier.

 

 

 

Rigtige job i stedet for aktivering

Den 14. maj 2013 kunne man i Berlingske læse, at udgifterne til aktivering af ledige løber op i 16 MILLIARDER kroner om året - dvs. 1,1 million kroner pr. person pr. år.

Det er efter Forenede Demokraters mening et hårrejsende stort beløb - og vi vil i stedet bruge penge på at etablere "rigtige" job - herunder anlæg af naturstier gennem de randzoner, som landbruget i dag har pligt til at friholde for dyrkning.

 

Hvad koster naturstier ?

Landbrugsjord koster omkring 200.000 kroner pr. hektar - og en hektar svarer præcis til en 10 meter bred randzone, som er 1 kilometer lang - så udgifterne til ekspropriation er efter vores opfattelse uhyre beskedne - 400.000 kroner pr. kilometer. Dertil kommer omkostninger til anlæg af selve stierne - et sted mellem 2 og 4 millioner kroner pr. kilometer.

Med andre ord kan man etablere en kilometer natursti for det samme, som aktivering af 4 ledige ledige koster i løbet af et år. Eller 1000 kilometer natursti i stedet for aktivering af 4000 ledige på et år.

Hvad med vedligeholdelse ?

Stierne skal ikke kun anlægges - de skal selvfølgelig også vedligeholdes. Derfor får vi også skabt en række permanente arbejdspladser inden for lavtlønsområdet - fint nok.

Hvad med trafiksikkerhed ?

Man kan etablere asfalterede stier i nærheden at mere tætbefolkede områder - og de steder hvor stierne kan fungere som en slags "smutveje". På den måde kan man få cyklister væk fra de almindelige veje - til gavn for trafiksikkerheden.

Der bliver sikkert ballade

Forenede Demokrater kan godt forestille sig, at landbrugets interesseorganisationer vil være modstandere af at almindelige mennesker på den måde kan komme i nærheden af områder, som landbruget betragter som private. Men når man tænker på de enorme beløb, som de danske skatteydere betaler i landbrugsstøtte - hvorfor skulle skatteyderne så ikke kunne komme i nærheden af de områder, som skatteyderne selv støtter hvert eneste år ?

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

TILBAGE TIL LOKALPOLITIK

TILBAGE TIL UDKANTSOMRÅDER