TIL FORSIDEN

OM PARTIET

KONTAKT

 

BLIV MEDLEM

GIV BIDRAG

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

VERDEN

Helt overordnet går vi ind for en redemokratisering af samfundet OG at de kredse, som har ålet sig udenom i masser af år nu OGSÅ kommer til at betale.

Som en sammenhængende rød tråd : At samfundets øverste 40 % bidrager mere – i stedet for at det er de nederste 60 %, som igen og igen står for skud ved besparelser, rationaliseringer, rapporteringer, evalueringer – og hvad man ellers har opfundet af modeord gennem de seneste 20-30 år...

Vi vil fokusere på områder, som ingen etablerede partier har vovet at røre ved de sidste 30 år : Formuebeskatning af almennyttige fonde – besparelser i forsvarets top (i stedet for i bunden) – besparelser på IT-konsulenter i stedet for besparelser på plejeområdet - udflytning af statslige institutioner og kontorer – finansskat – og meget andet...

Vi vil arbejde for en helt anden ledelseskultur i den offentlige sektor for at modvirke New Public Management centralisering og -bureaukrati - for at brede demokratiet ud. Og vi vil skære ned på antallet af akademikere til fordel for de "varme hænder".

Vi vil skabe mere tillid til politikerne bl.a. gennem en ændring af valgloven, så man kun kan stille op dér, hvor man har folkeregisteradresse. Vi vil insistere på fuld åbenhed om partiregnskaber og samtlige donationer og bidrag til partier og politikere.

Alt i alt er vores parti - Forenede Demokrater - et moderne humanistisk parti.

Menneske

Politik for det enkelte Menneske er et tyngdepunkt i Forenede Demokraters politiske program.

Socialpolitik skal sikre tryghed for det enkelte menneske.

Politik omkring arbejdsløshed skal sikre økonomien for den enkelte.

Sundhedspolitik, boligpolitik og politik omkring kultur skal sikre livskvalitet for det enkelte menneske.

Integrationspolitik skal sikre, at flygtninge har ligeværdige vilkår i det danske samfund.

Læs mere om politik for mennesker

Samfund

Forenede Demokrater vil arbejde for, at Danmark også i fremtiden er en velfærdsstat med en stærk offentlig sektor.

Det offentlige varetager sundhed, uddannelse, politi, infrastruktur mv. til gavn for befolkningen og samfundet som helhed, da det sikrer den enkeltes livskvalitet, sikkerhed og ikke mindst tryghed.

Læs mere om samfundspolitik

Det har vist sig, at fem topembedsmænd i og omkring Finansministeriet bestemmer stort set ALT, som vedrører politik for det danske samfund. Så vi vil kalde demokratiet tilbage i Danmark ved at formindske Finansministeriets indflydelse. Blandt andet ved at skære antallet af ansatte ned til det halve.

Læs mere om Finansministeriet

Arbejde

Vi vil være venlige over for de virksomheder, som efter vores opfattelse yder et stort og værdifuldt bidrag til det danske samfund. For eksempel : Novo, LEGO, Danfoss, Grundfos, Haldor Topsøe - og heldigvis mange, mange andre. Og vi vil ikke kun være flinke over for store virksomheder - vi vil gå hele vejen til den enkelte selvstændige erhvervsdrivende, som må arbejde hårdt for at få hverdagen til at hænge sammen.

Men reklamebureauer, konsulentfirmaer, finansielle virksomheder, ejendomsmæglere, advokater, medievirksomheder og jordspekulanter - de skal ikke forvente det helt store fra vores side.

Vi vil arbejde for, at en lang række mindre offentlige anlægsarbejder bliver sat i gang. For danske virksomheder har meget bedre chancer for at komme i betragtning, idet mindre anlægsarbejder ikke skal udbydes i EU-licitation.

Desværre har politikerne i lang tid fokuseret på gigant-projekter a.la. ringmetro, fast forbindelse til Nordtyskland m.v. Men 30 milliarder til et gigantprojekt kan i stedet bruges til FEM TUSINDE mindre projekter, som hver koster seks millioner kroner. Og den type projekter vil dels skabe mere beskæftigelse i Danmark - og dels være til gavn for en bredere del af det danske samfund.

For eksempel kunne man slippe af med alle overskæringer, hvor biler skal holde tilbage for tog - til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Læs mere om vores erhvervspolitik

Penge

Forenede Demokrater ser finanspolitikken og offentlige investeringer som en effektiv metode til at forme et samfund, der skaber trivsel hos borgerne samt sikrer jobs og økonomisk vækst på relevante områder.

Danmark vil forventeligt aldrig kunne konkurrere på at blive det billigste land at drive virksomhed i, men vi ønsker at Danmark er et erhvervsvenligt land, der kan tiltrække gode virksomheder ved at tilbyde en arbejdskraft, der er veluddannet og fleksibel, en god iværksætterkultur, en velfungerende infrastruktur, et formindsket bureaukrati og ikke mindst et demokratisk land, hvor folk føler ansvar for hinanden og deres opgaver.

Derfor ønsker Forenede demokrater at arbejde med: Udfasning af en række skattefradrag, der modsvarende kan finansiere et større personfradrag, omlægning af afgifter og skatter på køretøjer, formuebeskatning af de meget lidt regulerede almennyttige fonde, renovering og vedligehold af offentlige bygninger samt indførsel af en skat på finansielle transaktioner for at sikre indtægter til staten og en øget finansiel stabilitet for samfundet.

Vi vil se positivt på udgifter, som kan afregnes i danske kroner, og hvor pengene hovedsagelig vil flyde rundt i Danmark. Vi er ikke begejstrede for problemerne med at skaffe en masse fremmed valuta, fordi pengene skal ud af Danmark.

Der er i dag ikke overblik over hvor mange mennesker, der lever i fattigdom, fordi man ikke har fastsat en fattigdomsgrænse. Men personfradraget på selvangivelsen skal efter vores mening svare til denne grænse. Fradraget skal jo have relation til udgifterne for at være en person - ikke sandt ? Pengene kunne skaffes ved en sanering af fradragsjungelen.

Læs mere om økonomisk politik

Lokalpolitik

Vi vil styrke de danske udkantsområder ved en massiv udflytning af statslige institutioner og kontorer. Hertil kommer en reform af fradraget for transport - og anlæg af mange, mange hundrede kilometer naturstier for at øge beskæftigelsen derude.

Vi vil give staten mulighed for at gribe ind over for dårlige veje og stier i nærheden af kommunegrænserne. For det er noget de lokale borgmestre og kommunalbestyrelser ofte har svært ved.

Vi vil indføre et totalt stop for nye butikscentre for at modvirke butiksdøden. Og der er mildt sagt ledige lokaler nok for øjeblikket...

Vi vil arbejde for yderligere forbedring af natur og miljø overalt i Danmark.

Læs mere om lokalpolitik

Udenrigspolitik

Danmark er et lille land i en verden, der bliver mindre og mindre. Derfor er det naturligt, at mange opgaver må løses via internationalt samarbejde.

Vi må derfor indgå i forpligtende samarbejde med resten af verden. Det sker i fællesskaber såsom FN, Rigsfællesskabet, Arktisk Råd, Nordisk Råd, NATO og EU.

Fordelene ved forpligtende samarbejde landene imellem er store, så Forenede Demokrater vil derfor arbejde aktivt for at påvirke det internationale samfund til samarbejde, med behørig respekt for landenes selvstændighed og interesser.

Fredsskabende arbejde med diplomati – og ikke krig – bør generelt være løsningen på udfordringer og konflikter.

Læs mere om udenrigspolitik

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

VERDEN