TIL FORSIDEN

TIL TRAFIK

TIL UDKANTSOMRÅDER

 

Forenede Demokrater vil lade kørselsfradragene afhænge af såvel folkeregisteradresse som bruttoindkomst.

 

 

 

Hvem får et større transportfradrag ?

Folk med folkeregisteradresse i et udkantsområde, og som tjener under 20.000 kroner om måneden vil få deres transportfradrag fordoblet - og det vil naturligvis gøre det mere attraktivt at køre langt til arbejde.

Vi vil etablere en form for "glidende" skala, således at folk i udkantsområder med en bruttoindkomst på 22.000 kroner om måneden får forøget deres kørselsfradrag med 80 % - folk med en bruttoindkomst på 25.000 kroner om måneden opnår en forøgelse på 50 % - o.s.v.

 

Hvem påvirkes ikke ?

Folk i udkantsområder men en bruttoindkomst over 30.000 kroner om måneden vil ikke opleve nogen ændringer i kørselsfradraget sammenlignet med i dag. Og folk i resten af Danmark med en bruttoindkomst på mindre end 25.000 kroner om måneden vil heller ikke opleve nogen form for ændringer.

Efter Forenede Demokraters mening vil denne omlægning derfor ikke have voldsomme negative konsekvenser for langt den største del af Danmarks befolkning.

   

Hvordan skaffer vi pengene ?

Forenede Demokrater vil helt fjerne kørselsfradraget for folk med folkeregisteradresse i tæt befolkede områder, som tjener mere end 65.000 kroner om måneden, idet vi mener at de mennesker selv burde have råd til at betale for at komme til og fra arbejde.

Vi vil naturligvis etablere en "glidende" skala så folk med 45.000 om måneden i tætbefolkede områder får deres kørselsfradrag sta ned til det halve - mens folk med 35.000 om måneden får deres fradrag reduceret med 25 % og folk med 55.000 om måneden får deres kørselsfradrag sat ned til en fjerdedel af deres nuværende fradrag.

Er det en form for ekstraskat ?

Vi er helt på det rene med, at der fra Blå Blok vil rejse sig et ramaskrig over denne "himmelråbende ekstraskat, som rammer de højtlønnede". Men Forenede Demokrater mener ikke at det er en ekstraskat.

Man må jo gå ud fra, at folk er højtlønnede fordi de er besiddelse af en række kvalifikationer, som der er efterspørgsel efter - hvorfor i alverden skulle de ellers være højtlønnede ? Og højt kvalificerede mennesker i tætbefolkkede områder burde have nemt ved at finde et tilsvarende arbejde forholdsvis tæt ved deres bopæl - og på den måde reducere deres udgifter til transport. Således kan vi samtidig få reduceret trængslen i myldretiden i tætbefolkede områder.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

TILBAGE TIL TRAFIK

TILBAGE TIL UDKANTSOMRÅDER