TIL FORSIDEN

KONTAKT

BLIV MEDLEM

GIV BIDRAG

POLITIK

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

VERDEN

 
 

Vi er ikke som de fleste andre partier.

Vi ligger ikke på maven for medievirksomheder, interesseorganisationer, lobbyister, bidragsydere, spindoktorer endsige embedsmænd.

Vi mener at vi kan selv.

 

Hvor ligger vi ?

Vi bliver ofte spurgt om vi ligger mellem Socialdemokratiet og de Radikale. Og vi må igen og igen svare at det gør vi heller ikke.

En af vores vigtigste mærkesager er nemlig at tvinge store finansielle virksomheder til at blive opsplittet svarende til deres forskellige funktioner (almindelig bankvirksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, realkredit, spekulation i aktie- og valutakurser o.s.v.) ligesom at vi vil sætte grænser for hvor stor den enkelte virksomhed kan være. Dette vil skærme det øvrige samfund fra konsekvenserne af spekulationsdrevne bankkrak. For den nævnte sammenblanding medførte netop behovet for bankpakker i USA (betalt af skatteyderne) for her startede krisen i 2008.

Til notat.dk har Socialdemokratiet den 14.maj 2014 udtalt at de helst ser en "løsere" model med såkaldte "branddøre" mellem bankernes forskellige aktiviteter - uden at beskrive nærmere hvordan disse branddøre skulle administreres i praksis.

Og de Radikale er imod en opsplitning fordi de har "svært ved at se hvor skellet skal gå mellem almindelig bankdrift og investeringsbanker". Så man kan vel ikke sige at vi ligger "mellem" to partier, når vi er dybt uenige med begge partier på et så afgørende punkt.

Læs mere om finansiel ustabilitet

"Nå, ja, med jeres erhvervsvenlighed, så må I vel være en blanding af Venstre og de Konservative ?"   Svar : "Nix, bestemt ikke".

Vi vil være meget venlige over for de virksomheder, som efter vores opfattelse yder et stort og værdifuldt bidrag til det danske samfund. For eksempel : Novo, LEGO, Danfoss, Grundfoss, Haldor Topsøe - og heldigvis mange, mange andre.

Og vi vil ikke kun være flinke over for store virksomheder - vi vil gå hele vejen til den enkelte selvstændige erhvervsdrivende, som må arbejde hårdt for at få hverdagen til at hænge sammen.

Men reklamebureauer, konsulentfirmaer, finansielle virksomheder, ejendomsmæglere, advokater, fonde, medievirksomheder og jordspekulanter - de skal ikke forvente det helt store fra vores side.

Men den type virksomheder har Venstre og de Konservative reelt set ligget på knæ for gennem lang, lang tid.

"Jamen befinder I jer mellem Enhedslisten og SF ?"   Vores svar : "Nej, slet ikke".

I følge deres partiprogram ønsker begge partier at genindføre formueskat idet de påpeger at en skat på 1 % af den del af en formue, som overstiger 3.500.000 kroner for enlige og 7.000.000 kroner for ægtepar, ja det vil indbringe omkring tre milliarder kroner til statskassen.

Forenede Demokrater mener imidlertid, at det dybest set er en privatsag om man vil opbygge en formue til dårlige tider - eller om man i stedet vil leve i nuet og bruge pengene på at drikke den tidligere Venstre-borgmester Peter Brixtoftes yndlingsvin - Chateau Petrus til mellem 10.000 og 40.000 kroner flasken - som dagligvin.

Forenede Demokrater mener at man kan finde langt flere penge ved en mere effektiv skatteligning - og ved en mere effektiv inddrivelse af skyldig skat. Og når folk HAR betalt den skat som de skal - så må det være op til folk selv, hvad der måtte ske med deres penge.

Læs mere om rige folk

En anden ulempe ved formueskat er, at den frister folk til at rode sig ind i nok så problematiske investeringer - for eksempel at købe en større mængde af de såkaldte "bouillon-guldmønter" for at skjule den faktiske formue for skattevæsenet. Men efter Forenede Demokraters mening er guld en ganske usund form for opsparing.

Læs mere om problemer med guld

"Aha, så er I vel en efterligning af Alternativet ?"   Svar : "Nej, nej og atter nej".

Vi mener selv, at vi er i stand til at tilbyde de helt almindelige danskere en bedre hverdag - på bekostning af dem, som er blevet begunstiget i årevis. Og det vil kunne ske ret hurtigt - med en række simple løsninger, som er beskrevet på denne hjemmeside. Ligesom at vi klart melder ud, hvor pengene skal komme fra.

Derimod virker Alternativet som et parti, der bestemt vil gøre Danmark til et bedre land at leve i - men de anviser tilsyneladende kun nogle meget langsigtede løsninger omkring bæredygtighed - vi snakker nemt om 2030, 2040 - o.s.v.. Ligesom at Alternativet forudsætter nogle omfattende ændringer indenfor EU og organisationen for verdenshandel WTO - noget, som Forenede Demokrater simpelthen ikke har tid til at vente på.

Alternativet ser også ud til at krybe udenom at tage klar stilling til de reformer, som er indført i den seneste tid. Hvorimod Forenede Demokrater så hurtigt som muligt vil rulle dagpengereformen tilbage til en periode på 4 år og en genoptjeningsperiode på 26 uger.

Forenede Demokrater vil også omgående rulle reformen af folkeskolen tilbage - så vi kan slippe af med de lange skoledage. Derimod bruger Alternativet en masse fremmedord for at beskrive nogle kostbare og bureaukratiske udbygninger af alle uddannelser. Læs mere under afsnit 6.2.1 og 6.3.2 på deres hjemmeside.

Hvad står vi for ?

Efter Forenede Demokraters opfattelse ligger Danmark inde med enorme ressourcer, som kan udnyttes langt bedre end det vi oplever i dag. Men stort set samtlige politikere med reel indflydelse har haft (og har stadig) en ejendommelig berøringsangst over for dette.

I sin 1.maj-tale i 2012 sagde Statsminister Helle Thorning-Schmidt at "Vi skal allesammen vise mådehold" - men i praksis blev de mest ressourcestærke dele af det danske samfund åbenbart fri for at vise nogen form for mådehold. Derimod fik helt almindelige lønmodtagere i et hug halveret deres dagpengeperiode - og fordoblet tidsrummet for genoptjening af dagpengeretten. Men blev ministerlønningerne og ministerpensionerne halveret i et hug ? Vistnok ikke...

Og dette misforhold vil vi gøre noget ved - som stort set det eneste politiske parti her i landet.

For eksempel er der ingen som aner, hvor mange penge der er gemt væk i såkaldt almennyttige fonde - for den konservative justitsminister Hans Engell fik i 1991 afskaffet Fondsregisteret som led i en "afbureaukratiseringsplan".

Men som det eneste politiske parti vil vi indføre en formuebeskatning på nogle få procent om året for disse fonde - så pengene langsomt kan komme ud til gavn for hele det danske samfund. Det har jo vist sig, at staten ofte kommer til at hænge på større udgifter til drift og vedligeholdelse af de gaver, som er blevet tildelt af almennyttige fonde.

Men nu skal vi lige huske på, at f.eks. Kirkbi Fonden fungerer som en form for beskyttelse mod, at virksomheden LEGO på et tidspunkt kunne blive overtaget af en kapitalfond - en fond som kunne have interesse i at "slagte" virksomheden. Og både Novo Nordisk Fonden og Oticon Fonden tjener samme formål - så den slags fonde vil Forenede Demokrater behandle med forsigtighed - idet vi ikke mener, at den type virksomheder skal belastes med yderligere udgifter til formueskat.

I praksis kunne man fritage en del af en fonds aktiebeholdning for formueskat. Nemlig de aktier, som udgør mere end halvdelen af aktier i en virksomhed af en vis størrelse. Men det er noget, som vi gerne vil diskutere med eksperter på området. Send meget gerne en mail til korrektur@fordem.dk med eventuelle bemærkninger.

Læs mere om fonde

Masser af statslige institutioner har til huse i centralt placerede og meget attraktive bygninger, hvor der ofte er tvivlsomt, om institutionen reelt set har brug for så meget plads. Så Forenede Demokrater vil sørge for, at så mange statslige institutioner som muligt bliver udflyttet til mere beskedne lokaleforhold i Danmarks udkantsområder, som for øjeblikket skriger efter såvel aktivitet som arbejdspladser.

På den måde vil det offentlige også kunne tjene endnu flere penge ved udlejning af de attraktive og centralt beliggende bygninger, som bliver ledige. Og det er jo klart, at en sådan udvikling ikke kommer af sig selv, for de forskellige institutionschefer er givetvis selv mest interesserede i at være tæt på det pulserende storbyliv.

Læs mere om udflytning

New Public Management i den offentlige sektor har betydet flere udgifter til administration, effektivitetskontrol og papirarbejde og færre udgifter til de faktiske opgaver, som borgerne har brug for. Og efter vores opfattelse har de eksisterende partier vendt det blinde øje til denne udvikling - men det vil vi lave om på.

Vi vil gøre alt for at afskaffe forskellige IT-systemer til effektivitetskontrol og rapportering - og vi vil bestemt ikke glemme at få afskediget de højtlønnede IT-konsulenter og mellemledere, som har opbygget og vedligeholdt overvågningssystemerne - og brugt masser af tid på at analysere og følge op på de resultater, som systemerne har spyttet ud. Og så skal de sparede penge bruges til ansætte flere "varme hænder" igen - til gavn for de egentlige arbejdsopgaver.

Forenede Demokrater finder det mystisk, at de seneste regeringer har elsket rapportering og registrering - på bekostning af de "varme hænder", som rent faktisk laver det arbejde, som nu engang skal laves.

En oplagt forklaring er, at stort set alle ministre er akademikere, som er flasket op med registrering og rapportering. Akademikere, som reelt set aldrig selv har prøvet at være en af de "varme hænder".

Læs mere om akademiske ministre

Mange mennesker føler, at demokratiet i Danmark stille og roligt er gledet i baggrunden - til fordel for en form for "elitært" samfund, hvor penge, status, karriere og perfektionisme betyder langt mere end social sikkerhed og lige muligheder for alle.

En forklaring kan være, at fem topembedsmænd i og omkring Finansministeriet i praksis har det sidste ord over for det meste af den politik, som bliver til lovforslag inde på Christiansborg.

Så vi vil kalde demokratiet tilbage i Danmark ved at formindske Finansministeriets indflydelse. Blandt andet ved at skære antallet af ansatte i Finansministeriet ned til det halve.

Læs mere om Finansministeriet

 

 

Forenede Demokraters hovedbestyrelse 2015-2016

 
Britta JohanssonLars K. JohansenHeidi BjerregaardJan EngelbrechtJens Jensen
FormandNæstformandKassererMedlemMedlem
bj@fordem.dklkjohs@fordem.dkheidilib@fordem.dkjengel@fordem.dkjensjens@fordem.dk

 

POLITIK

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

VERDEN