TIL FORSIDEN

TIL LOKALPOLITIK

Syd for Rungsted station er Cykelrute 9 ned mod Vedbæk meget snørklet - og man tvinges ud på en besværlig omvej.

Der mangler simpelthen 1100 meter asfalteret sti langs den vestlige side af Kystbanen.

 

 

 

 

 

Der mangler 1100 meter

Når man benytter cykelrute 9 nord for Vedbæk, ja så stopper ruten meget brat ved Folehavevej. Man skal dreje skarpt til højre - og så til venstre ad villavejen Helleholm.

Herefter fortsætter man ad en snoet (men meget smuk) asfalteret sti af høj kvalitet op mod Rungsted station - en strækning på 1900 meter.

Og denne snoede cykelsti fra Helleholm mod nord til Rungsted station har stor betydning for de lokale.

For stien giver en nem og trafiksikker rute hen mod Rungsted Skole. Samtidig kommer man gennem et meget smukt naturområde omkring Sømandshvilevej - så der er ikke noget galt med denne sti i sig selv.

Men gennemkørende cyklister til Rungsted vil spare en omvej på 800 meter, hvis der blev anlagt en ny sti ved den vestlige side af Kystbanen - og en cykelbro over Folehavevej.

Så det er naturligt at staten går ind og betaler alle udgifter til den nye, men vigtige 1100 meter lange sti ved siden af Kystbanen - for den nye sti vil kun have en begrænset interesse for indbyggerne i selve Hørsholm Kommune.

Lad os regne på det

I dag er strækningen på de 1900 meter ret snørklet - og det er en smule besværligt at skulle krydse Folehavevej. Men en hastighed på 15 km/t vil det derfor tage 7,6 minutter.

På en ny, 1100 meter lang, asfalteret og snorlige sti langs Kystbanen kan man komme op på 20 km/t - og så behøver man kun bruge 3,3 minutter - en besparelse på 4,3 minutter.

Hvis 150 cyklister har behov for at køre mellem Vedbæk og Rungsted hver dag, så vil de i alt spare 11 timer hver dag - det bliver i runde tal til 4000 timer om året.

Sætter vi værdien af en "cyklisttime" til 100 kroner - så vil samfundet kunne spare 400.000 kroner om året ved at anlægge den 1100 meter lange sti langs Kystbanen.

Hvis stien (og broen over Folehavevej) kommer til at koste 12 millioner kroner - så svarer det til en samfundsmæssig forrentning på 3 % om året - noget, som svarer til mange af de projekter, der udtænkes af Vejdirektoratet.

Derfor er der efter Forenede Demokraters mening al mulig grund til at få anlagt de 1100 meter, som mangler på Cykelrute 9.

 

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL LOKALPOLITIK