TIL FORSIDEN

TIL PARTIET

Guld og aktier i Mærsk-Møller har stort set haft samme værdistigning gennem 100 år - lidt over 4,5 % om året.

Det er langt bedre end en almindelig bankkonto - men Forenede Demokrater vil alligevel fraråde investering i guld.

Vi kan komme ind til sagens kerne ved at kigge på nogle tal, som ingen bankrådgivere vil være stand til at komme frem med - sådan lige med det første.

Før Verden gik af lave i 1914

Verden gik af lave dengang første verdenskrig startede. For her blev ældgamle og forstenede strukturer i samfundet rykket op med rode.

Dengang var danske krone bundet til guld - en af de såkaldte guld-20-kroner indeholder 8 gram guld. Værdien af et enkelt gram guld var derfor 2,50 krone i tiden omkring 1915.

Hundrede år senere, den 24. marts 2015 blev en enkelt Troy-Ounce guld noteret til 1186 $. Og med en dollarkurs på 6,81 kr. svarer det til 8.077 kr. En Troy-Ounce vejer 31,1 gram hvilket giver en nutidig guldværdi på 260 kroner pr. gram - 104 gange så meget som i 1915.

En værdistigning på 104 gange på 100 år - hvor meget er det i procent pr. år ? Det er lidt halv-besværligt at regne ud, men vi holder os ikke tilbage :

Man starter med at tage den naturlige logaritme (ln) til selve værdistigningen på 104 gange - det giver tallet 4,6444.

Tallet 4,6444 divideres med antallet af år (100) - det giver 0,046444.

Tallet 0,046444 puttes ind i den såkaldte eksponentialfunktion (exp) - det giver 1,04754.

Nu er vi tæt på sagens kerne - for tallet 1,04754 betyder, at guldværdien skal ganges med 1,04754 hver eneste år - for at komme frem til en stigning på 104 gange i løbet af 100 år.

Og det med at gange en værdi med 1,04754 hvert år - det er præcis det samme som at forrente værdien med 4,754 procent om året.

På 100 år har guld dermed givet en rente på 4,754 procent om året i gennemsnit - ikke helt dårligt sammenlignet med hvad bankerne alle dage har tilbudt almindelige lønmodtagere i rente på en almindelig bankkonto.

Dampskibsselskaberne Svendborg og 1912

Umiddelbart før starten af første verdenskrig stiftede Møller-familien to rederier : D/S Svendborg i 1904 og D/S 1912 - ja, i 1912.

Familien kunne imidlertid ikke hive penge til nye skibe op af egen lomme - så man udstedte aktier i rederierne til hvem, som måtte være interesserede i at købe aktier. Hver aktie kostede 4000 kroner - og det var mange penge dengang.

Med en guldpris på 2,50 krone pr. gram i starten af 1900-tallet - ja, så svarede prisen på Møller-aktier til prisen på 1,6 KILO GULD - og det var godt nok ikke den almindelige befolkning, som lå inde med den slags værdier. En normal timeløn for en arbejder i 1915 var 50 ØRE - så man måtte arbejde i 8.000 timer (omkring 4 år) for at kunne købe blot en enkelt aktie.

Her viser "Det blå Danmark" et ganske usympatisk ansigt : Ved at fastholde en meget høj stykpris på aktierne sikrede Møller-familien sig, at det kun var folk fra "vort samfunds allerhøjeste top", som havde mulighed for at foretage en fordelagtig investering i rederiets aktier. Og det blev fra starten en eksklusiv society-begivenhed at deltage i virksomhedens årlige generalforsamling.

Almindelige mennesker ? De kunne i stedet købe aktier i f.eks. Landmandsbanken, som gik konkurs i 1922 - hvorefter aktierne blev værdiløse...

Men lad os nu vende tilbage til 2015 - og slå op i en avis. Her kan man se, at en aktie i Mærsk-Møller gruppen koster omkring 15.500 kr. - hvilket ved første øjekast er en ret sløv værdistigning fra de 4.000 kr. omkring 1915.

Det er imidlertid VIGTIGT at huske, at Møller-aktierne et par gange er blevet "hakket i stykker" - så en aktie i dag har en såkaldt pålydende værdi på 200 kroner - 20 gange mindre end i 1915.

Derfor er de 4.000 kroner i 1915 blevet til 20 gange 15.500 kr. - med andre ord 310.000 kroner. Og det er 77,5 gange mere end de 4.000 kroner i 1915.

Undgå guld !

Guld er en "drilagtig" investering. Det kan for eksempel blive stjålet.

Men noget af det værste er, at værdistigningerne af guld kommer i bratte "ryk" - og derefter kan der gå mange, mange år hvor værdien faktisk falder. Så man kan bestemt ikke forvente en jævn forrentning på 4,7 % hvert eneste år - bestemt ikke...

De stejle værdistigninger optræder normalt, når verdensøkonomien er "bange for et eller andet" - men helt sikker på dette kan man ikke være.

På tre år mellem 1971 og 1974 steg værdien fra 10 kr. pr. gram til 30 kr. pr. gram - dvs. med 44,2 % om året. Og det var uden tvivl i kølvandet på den såkaldte første oliekrise.

På fire år fra midten af 1976 til midten af 1980 steg værdien fra 22 kr./g til 120 kr/g - dvs. med 52,8 % om året. Givetvis i kølvandet på den såkaldte anden oliekrise - kombineret med en generel økonomisk pessimisme.

Men læg mærke til, at på to år fra 1974 til 1976 FALDT værdien af guld fra 30 kr./g til 22 kr./g - dvs. med 16,8 % om året.

Og det bliver MEGET værre - for man kunne være uheldig og komme til at betale 153 kr./g i begyndelsen af 1983. Herefter faldt guldpriserne - og de kom til at ligge og "hugge" omkring 70-80 kr./g i mange år. Man måtte vente til midten af 2008 før det var muligt at sælge til 153 kr./g - med andre ord en ventetid i mere end 25 år ! Det kan man da kalde en dårlig investering...

Møller-aktier har været bedre end guld

Vi kan beregne den gennemsnitlige værdistigning af Mærsk-Møller aktier gennem 100 år på samme måde, som vi tidligere kom frem til en værdistigning for guld på 4,754 % pr. år.

Naturlig logaritme til 77,5 : 4,350278

4,350278 divideret med 100 år : 0,04350278

Eksponentialfunktion af 0,04350278 : 1,04446

På 100 år er værdien af Mærsk-Møller aktier i gennemsnit steget med 4,446 procent om året - igen virkelig godt sammenlignet med hvad bankerne alle dage har tilbudt almindelige lønmodtagere i rente på en almindelig bankkonto.

Men hovsa - hvad er nu det ? De 4,446 % for Mærsk-Møller ser da ud til at være dårligere end de 4,754 % for guld !

Her er det imidlertid VIGTIGT - MEGET VIGTIGT at huske på, at aktionærerne så at sige hver år har fået udbetalt et udbytte på et sted mellem 1 % og 2 % af aktieværdien - idet rederiet har "delt" en del af rederiets overskud med aktionærerne.

Derfor har Mærsk-Møller aktier givet en forrentning på omkring 6 % procent om året - hvilket er langt, langt bedre end guld. Men det vil kræve nogle ret omfattende beregninger at nå frem til det præcise tal.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL PARTIET