TIL FORSIDEN

TIL INFORMATION OM PARTIET

17 ud af 20 danske ministre i starten af 2014 er akademikere. Det er 85 % !!!

Der er 7 kandidater i Statskundskab - men der er INGEN læger og INGEN ingeniører...

Vi taler om ministrene lige efter at SF trådte ud af regeringen i starten af 2014.

 

Mistet jordforbindelse ?

Forenede Demokrater mener at Folketinget i dag slet ikke repræsenterer det danske folk. Folketinget kommer i stadig større omfang til at udgøre en social elite. Efter valget i 2007 var 40 % af Folketingets medlemmer akademikere - og efter valget i 2011 steg det til hele 57 %.

Men til sammenligning har kun 7 % af den danske befolkning en længerevarende videregående uddannelse.

Dette misforhold får direkte konsekvenser for den politik, som føres på Christiansborg. Det mener Forenede Demokrater - og det mener journalist og forfatter Lars Olsen, der i bogen "Eliternes Triumf" har beskrevet den ulige fordeling af den politiske magt mellem de forskellige sociale grupper i det danske samfund.

"Tag nu bare efterlønnen. De tre partier, der fra starten var i front mod efterlønnen, var Liberal Alliance, Konservative og Radikale. Det er lige præcis de partier med de højst uddannede vælgere, der typisk kommer sent ud på arbejdsmarkedet og har interessante jobs. De har ikke selv behov for efterløn og forstår ikke rigtig andres behov for det," har Lars Olsen påpeget.

"Der har været mangel på praktikpladser i 30 år. Det problem var løst for længst, hvis det havde været politikernes børn, der gik på erhvervsfaglige uddannelser og ikke kunne få praktikplads. Men det gør de ikke, politikernes børn går normalt i gymnasiet. Derfor bliver praktikpladser ikke lige så nærværende og vigtige for lovgiverne som hvis problemerne optrådte i deres eget sociale miljø,"

Problemet forstørres af, at andre meningsdannere tilhører det samme lag, mener Lars Olsen :

"Embedsmænd, eksperter og journalister hører også til højtuddannede med den samme livsform. Så stort set alle dem der beslutter noget - og dem som giver udtryk for meninger - tilhører et socialt overklassemiljø, der højst dækker 25 procent af befolkningen."

Fagforeningen BUPL's formand Henning Pedersen er helt ening :

"Hvis man havde et mere bredt sammensat Folketing kunne det trække nogle praktiske erfaringer ind på Christiansborg. Det er der brug for. Man oplever ofte en afstand mellem de overordnede politiske beslutninger og de praktiske konsekvenser i virkeligheden."

Analysechef i Ceva Jens Jonatan Steen er også enig :

"Den voksende afstand mellem befolkningen og politikerne betyder, at vigtige spørgsmål risikerer at falde under den politiske radar fordi djøf'ere og teknokrater oplever andre problemer end den øvrige befolkning."

Det akademiske folketing

Kun 5 % af Folketinges medlemmer efter valget i 2011 er ufaglærte - mens 24 % af danskerne uden for Folketingets mure er ufaglærte.

Og kun 9 % af Folketinges medlemmer er faglærte arbejdere - mens der i befolkningen er 35 % faglærte.

Til gengæld er 57 % af Folketingets medlemmer akademikere i 2011 (eller studerende ved lange videregående uddannelser). Til sammenligning har kun 7 % af den danske befolkning en længerevarende videregående uddannelse.

Hele 17 ud af 20 ministre i 2014 (d.v.s 85 %) er akademikere - og de har stort set altid levet en form for kuvøsetilværelse - fjernt fra det egentlige Danmark (efter Forenede Demokraters mening).

De har lavet frivilligt (eller lønnet) arbejde for deres parti.

De har studeret på et universitet - og studierne har haft en abstrakt og teoretisk natur.

Ellers har de arbejdet med PR, kommunikation og forskellige former for bestyrelsesarbejde.

Og der er ingen læger, ingen biologer, ingen geografer og ingen ingeniører blandt ministrene.

De fleste akademiske ministre har været længe om at blive færdige med studierne, men de er kommet i Folketinget og blevet ministre i en ganske ung alder. Hvor er livserfaringen henne ? Ja, den er vel ret begrænset...

7 af de 17 akademiske minstre i 2014 - d.v.s. 41 % - er kandidater i Statskundskab.

35 af de 179 medlemmer af Folketinget - d.v.s. 20 % - er kandidater i Statskundskab - eller tæt på at afslutte studierne.

Ganske få ministre har haft praktisk arbejde "ude i samfundet" - og KUN FIRE MINISTRE har haft den form for arbejde i længere tid.

Det drejer sig om Kirke- og Kulturminister Marianne Jelved, som var skolelærer i 22 år.

Bolig- og Byminister Carsten Hansen, som var VVS-montør og varmemester i 21 år.

Fødevareminister Dan Jørgensen, som har været ekstern lektor ved nogle universiteter i forskellige lande gennem flere år.

Og Social-, Ligestillings-, Integrations- og Børneminister Manu Sareen har i adskillige år arbejdet i Københavns Kommunes Døgnkontakt og i Etnisk Konsulent Team. Beklageligvis har vi ikke været i stand til at bestemme det nøjagtige antal år.

- men ingen af de fire har nogen af de "tunge" og indflydelsesrige ministerposter.

Skemaet nedenunder viser de forskellige ministres personlige data i begyndelsen af 2014.

Oplysningerne stammer fra folketingets og de enkelte ministeriers hjemmesider. Skulle der være uenighed om noget, så vil vi gerne tage stilling til dette. Send en mail til korrektur@fordem.dk

 UddannelseNavnAlder i 2014FarMorStudentUdd. StartUdd. SlutUdd. TidMFMinister
StatsministerStatskundskabHelle Thorning-Schmidt48 årCand. oecon.Lektor19 år21 år28 år7 år39 år45 år
Økonomi- og Indenrigsm.Cand. polit.Magrethe Vestager46 årCand. theol.Cand. theol.18 år18 år25 år7 år33 år43 år
Udenrigsmin.Cand. comm.Martin Lidegaard48 årCand. theol.Journalist19 år21 år27 år6 år35 år45 år
Forsvarsmin.StatskundskabNicolai Wammen43 årJournalistTalepædagog20 år20 år30 år10 år40 år42 år
SkatteministerStatskundskabMorten Østergaard38 årOverlægeLektor20 år21 år30 år9 år29 år39 år
Klima- og EnergiministerJournalistRasmus Helveg Petersen46 årCand. mag., MinisterCand. mag.20 år20 år25 år5 år40 år45 år
JustitsministerStatskundskabKaren Hækkerup40 årLærerPsykolog19 år26 år36 år10 år29 år38 år
Uddannelsesmin.StatskundskabSofie Carsten Nielsen39 årDirektør, PolitikenPensionist20 år20 år27 år7 år36 år39 år
Sundhedsmin.Cand. jur.Nick Hækkerup46 årCand. polit., BorgmesterSkoleinspektør20 år20 år26 år6 år39 år40 år
Kirke- og KulturministerCand. pæd.Marianne Jelved71 årArhitektPensionist21 år32 år36 år4 år44 år50 år
FinansministerStatskundskabBjarne Corydon41 årAnlægsgartnerSekretær19 år19 år27 år8 år38 år38 år
Erhvervs- og VækstministerHA/ForvaltningHenrik Sass Larsen48 årPensionistKasseassistent20 år---34 år47 år
Beskæftigelses-ministerSamfundsfagMette Frederiksen37 årTypografPædagog19 år23 år32 år9 år24 år34 år
Transportmin.JournalistMagnus Heunicke39 årLærer, BorgmesterLærer20 år23 år27 år4 år30 år39 år
Undervisningsm.Cand. comm.Christine Antorini49 årMejeristLærer29 år20 år29 år9 år33 år46 år
MiljøministerCand. scient.soc.Kirsten Brosbøl37 årMurerSygeplejerske19 år20 år28 år8 år28 år37 år
Fødevaremin.StatskundskabDan Jørgensen39 årVognmand?29 år20 år29 år9 årEU-P 29 år38 år
SocialministerSocialpædagogManu Sareen47 årButiksindehaverLærer10. klasse-36 år-44 år44 år
Handels- og Udviklingsmin.Leder i FagbevægelsenMogens Jensen51 årEkspedientHjemmehjælper19 år34 år36 år2 år42 år51 år
Bolig- og ByministerRørsmedCarsten Hansen57 årArbejdsmandHjemmehjælper9. klasse16 år19 år3 år41 år54 år

En række sorterede tal nedenfor viser en forbløffende lighed mellem et stort flertal af ministrene i starten af 2014

De grønne tal viser at de tre ikke-akademikere er forholdsvis gamle - og det var de også da de blev ministre

De orange tal viser at kandidater i Statskundskab har givet sig god tid til studierne - men de var alligevel i stand til at komme i folketinget (og blive ministre) i en ung alder - med en ganske beskeden livserfaring

De blå tal viser at ministrenes alder i 2014 - OG deres alder da de blev ministre - OG deres alder da de kom i folketinget også er næsten den samme.

Alder i 2014 (år)3737383939394041434646464748484849515771
Uddannelse slut (alder)19252526272727272828292930303236363636-
Uddannelse tid (år)23445667778899991010--
Folketingsmedlem (alder)2428292929303333343536383939404041424444
Minister (alder)3437383838393939404243444545454647505154

Deres studier tog lang tid

14 ud af 17 akademiske ministre - d.v.s. 82 % - var mellem 27 og 36 år gamle da de afsluttede deres studier.

11 ud af 17 akademiske ministre - d.v.s. 65 % - var mellem 7 og 10 år om at blive færdige med studierne.

Samtlige 7 ministre som studerede Statskundskab var mellem 7 og 10 år om at blive færdige med studierne - til trods for, at den normerede studietid er 5 år. Ja, FEM !

Derfor klinger det ret hult, når ministrene gang på gang påpeger, at "de unge skal se at blive færdige i en fart - vi har ikke råd til andet".

Se detaljer om ministrene i 2014

Men de fik magt i en ung alder

16 ud af 20 ministre - d.v.s. 80 % - var mellem 37 og 48 år gamle i 2014.

16 ud af 20 ministre - d.v.s. 80 % - var mellem 24 og 41 år gamle da de kom i Folketinget.

16 ud af 20 ministre - d.v.s. 80 % - var mellem 34 og 46 år gamle da de blev ministre.

6 ud af 7 ministre, som studerede Statskundskab var 27 - 32 år gamle da de blev færdige med studierne.

6 ud af 7 ministre, som studerede Statskundskab var kun 29 - 39 år gamle da de blev medlemmer af Folketinget.

6 ud af 7 ministre, som studerede Statskundskab var kun 38 - 40 år gamle da de blev ministre.

DAMVAD har udarbejdet et skrift : "Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030". Og her kan man læse, der i 2009 var 5.163 beskæftigede med baggrund i statskundskab-studiet. Det er 0,126 % af de omkring 4,1 million stemmeberettigede i Danmark i 2009.

Men 35 af de 179 medlemmer af Folketinget - d.v.s. 20 % - er kandidater i Statskundskab. Lidt kompliceret brøkregning viser, at Statskundskab er overrepræsenteret med en FAKTOR 155 i Folketinget. Med andre ord : Der er ET HUNDREDE FEM OG HALVTRES gange så mange statskundskab'ere i Folketinget - sammenlignet med situationen i hele den danske befolkning.

Det præcise regnestykke er (4.100.000 * 35) / (5.163 * 179) = 155,2733....

Se detaljer om ministrene i 2014

 

TIL FORSIDEN

 

TIL INFORMATION OM PARTIET