TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

Forenede Demokrater vil bevare den danske model på arbejdsmarkedet.

Vi går ikke ind for lavere selskabsskatter, lavere personskatter og lavere lønninger.

Vi vil arbejde for at erhvervslivet i højere grad baseres på kvalitet i forhold til kvantitet.

Erhverv

Dansk erhvervsliv er et bærende element i vores velfærdsstat.

Vi skal passe på de virksomheder, der bidrager til det danske velfærdssamfund og stille krav til dem, der ikke gør.

Vi skal lave rammer, der inspirerer vores virksomheder, tiltrækker nye ideer og initiativer og er med til at fremtidssikre en bæredygtig vækst, så der både er arbejde i Danmark og en ordentlig klode til de næste generationer.

Vi skal indgå i den globale konkurrence med vores egen dagsorden. Danmark skal væk fra den eksisterende lavpris-politik.

Vi skal ikke basere vores konkurrenceevne på lavere selskabsskatter, lavere personskatter og lavere lønninger.

Vi skal tilbyde en uddannet og fleksibel arbejdsstyrke og en stat, der håndterer offentlig administration hurtigt, effektivt og uden korruption, og vi skal have pålidelige og troværdige reguleringer af virksomhedernes rammer, som de kan stole på.

Læs mere om erhvervspolitik

Beskæftigelse

Den danske flexicurity model for arbejdsmarkedet ligger til grund for Danmarks høje konkurrenceevne og for vores velfærd.

Den kræver et velorganiseret arbejdsmarked, et godt socialt sikkerhedsnet og en sund overenskomstkultur.

Som arbejdsgiver skal staten gå forrest med rimelige og anstændige forhandlingsmetoder, der tager hensyn både til de borgere, der modtager offentlige ydelser og til sine ansatte.

Staten skal også aktivt medvirke til at opretholde arbejdsmarkedets regulering ved ikke at tolerere, at der i Danmark arbejdes under urimelige eller uanstændige arbejdsvilkår.

Tværtimod skal alt arbejde på dansk jord sikres danske overenskomstmæssig løn-, arbejds- og arbejds- miljøforhold for såvel ansatte på normale vilkår som arbejdsløse i aktiveringstilbud.

Læs mere om beskæftigelse

Landbrug og fiskeri

Vi ønsker et bæredygtigt og grønt landbrug, der gradvist minimerer brugen af sprøjtegifte.

Den offentlige sektor skal spille en afgørende og positiv rolle i omstillingen, blandt andet ved at gå forrest i efterspørgslen efter økologiske og bæredygtige produkter.

Den hjemlige efterspørgsel skal skabe det økonomiske og produktionsmæssige grundlag for øget eksport.

Læs mere om landbrug og fiskeri

Dyrevelfærd

Danmark er et landbrugsland, hvilket indebærer at vi arbejder med levende dyr til produktion af kød, mælk, skind, æg mv.

Endvidere har vi gammel tradition for at holde kæledyr.

Dyr er levende væsner, der reagerer på smerte og følelser som angst og tillid, og de skal behandles med respekt for dette, og det skal afspejles i vores behandling af slagtedyr, forsøgsdyr og brugsdyr.

Læs mere om dyrevelfærd

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK