TIL FORSIDEN

TIL SAMFUND

TIL INDENRIGSPOLITIK

 

Vi skal blive generationen, der for første gang i moderne tid efterlader en grønnere og renere verden til vores børn og børnebørn

 

 

Økologi

Stimulere til øget forbrug og produktion af økologiske og bæredygtige produkter ved at Stat, regioner og kommuners mad inden 2025 skal være økologisk og inden for eksisterende økonomisk ramme (kantiner, børnehaver, skoler, hospitaler botilbud, plejeboliger mv.)

Genbrug

Danmarks affaldsproduktion skal halveres inden 2025 ved at satse på genbrug, mindre forbrug af emballage samt produkter, der er baseret på genanvendelse

Der skal udvikles og implementeres en ny bæredygtighedsmærkning af produkter baseret på produktets brug af genbrugsmaterialer og evne til at blive genbrugt, når produktet går ud af brug.

En stadigt større andel af den offentligt støttede forskning skal omlægges til forskning inden for bæredygtig teknologi, produktion og produkter

 

 

Afgifter

Omlægning af moms fra enhedsmoms til differentieret moms, der skal sikre, at bæredygtige produkter har en lavere momssats end tilsvarende ikke-bæredygtige produkter

Anvende de større indtægter fra den ændrede moms til udvikling og eksport af bæredygtige produkter

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL SAMFUND