TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL ARBEJDE

 

Vores landbrug og fiskeri skal brødføde os i balance med jordens og havets naturlige kapacitet.

Behandlingen af alle vores dyr skal foregå med respekt for dem som levende væsner, der kan føle smerte, glæde og frygt.

 

Fritgående dyr

Enkle regler for mindre hobbylandbrug, der letter adgangen til hønsehold i byområder og dørsalg hos mindre landbrug.

Oprettelse af en særlig enhed med fokus på dyrevelfærden i hobbylandbrug og for privates kæledyr.

Produktionsdyr

Enkle regler for transport af produktionsdyr, der tager de nødvendige og rigtige hensyn til dyrene, og sikrer at ingen dyr lider overlast.

Enkle regler for produktionsdyrenes levevilkår, der tager de nødvendige og rigtige hensyn til dyrene og sikrer dem mod unødig smerte ved opdrætning og slagtning.

Mishandling og vanrøgt af dyr skal være strafbart og medføre (udover øvrig straf) forbud mod at holde dyr fremadrettet. Denne afgørelse skal træffes af domstolene.

Forsøgsdyr

Revidering af vilkår for forsøgsdyr med henblik på at minimere antallet af forsøgsdyr og graden af smerte samt forbud mod dyreforsøg til kosmetiske produkter og andre ikke-livsnødvendige produkter.

Kæledyr

Revision af hundeloven, så den sætter ejeren i fokus frem for hunden, der er påvirket af ejers adfærd. Eksempelvis et hundekørekort til ejeren af muskelhunde.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL ARBEJDE