TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL SAMFUND

 

Danmark skal være CO2 neutral i 2050 og have udfaset fossile brændstoffer som energikilder.

Det skal ske uden køb/salg af CO2 kvoter til udlandet.

Energi

Nybyggeri skal fra 2030 så vidt muligt kunne forsyne sig selv med energi baseret på vedvarende energikilder. Hvordan og med hvilken type energikilde, det opnås, er op til bygherre/ejer (jord-, vand-, vind- termisk-, bio-, bølgeenergi mv.).

Erhvervslivet skal tilstræbe, at deres produktion, produkter og bygninger er fremstillet af bæredygtige energikilder. Der skal selvfølgelig være en massiv statsstøtte til denne omlægning.

Mærkning

Energimærkning af bygninger og boliger skal tilføjes plus- og nulenergihuse som AA og A mærker. AA betyder, at der produceres mere vedvarende energi, end der forbruges og derfor kan sælges, mens A betyder, at bygningen er selvforsynende med vedvarende energi.

Forskning

Øget forskning inden for genbrug og bæredygtig produktion og forbrug, herunder lavenergi, letvægtsbeton, ressourcevenlig/ bæredygtig emballage og transport.

Øget forskning i opbevaring af grøn energi, fx termisk opbevaring.

Afgifter

Den eksisterende afgiftsjungle skal erstattes med et simpelt og gennemskueligt afgiftssystem, der tilgodeser bæredygtige energikilder.

Der indføres et afgiftssystem, der tilgodeser bæredygtig produktion; det gælder såvel indenlandsk producerede som importerede varer.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL SAMFUND