TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL ARBEJDE

 

Vi vil et Danmark, hvor alle bliver set som en gevinst for landet.

Vores virksomheder skal fortsætte med at fokusere på bæredygtighed, så vi bliver det land, der lykkes med at skabe et grønt og topmoderne samfund med arbejde til alle.

Større hjemmemarked

De små og mellemstore virksomheder producerer primært til hjemmemarkedet, og det er kun 7,5 % af de danske virksomheder, der eksporterer. Vi skal løfte denne andel til det dobbelte og tilbyde endnu flere muligheder for hjælp og rådgivning og samarbejde med eksportråd, eksportforeninger, andre netværk og venskabsbyer.

Sikre, at danske arbejdspladser opererer med danske vilkår uanset hvor medarbejderen er bosiddende.

Nemmere eksport

De store globale virksomheder står for langt størstedelen af den danske eksport. Deres internationale forbindelser er derfor af allerstørste vigtighed. Vi skal forbedre og lette samarbejdet med deres globale kontakter, for adgangen til international infrastruktur er af stor betydning. Kastrup lufthavns position som førende i Skandinavien skal udbygges.

Hurtig administration og godkendelse af visum for forretningsforbindelser uden for EU og fokus på adgangen til og fastholdelsen af højt kvalificeret arbejdskraft.

Der kan eksempelvis også tages initiativer til fælles eksportfremstød under et samlet dansk varemærke. Initiativerne kan iværksættes ved relancering af andelsselskabsformen.

Kulturområdet skal støttes i sin kommercialisering til gavn for eksempelvis eksporten.

Offentligt samarbejde

Virksomhedernes samarbejde med de offentlige myndigheder skal gøres enklere. En lokal kontaktperson hos kommunen som indgang til det offentlige, der derefter fungerer som bindeled til de andre offentlige instanser.

Bedre informationer og inddragelse af virksomheder i langtidsplanlægning, eksempelvis miljø og lokalplans-ændringer og fokus på målrettet orientering af virksomhederne.

Kommunale idétanke, der skal bringe det offentlige og private i bedre dialog og bringe dem sammen i det fælles mål, der hedder danske arbejdspladser.

Produktion og innovation går hånd i hånd, og begge dele skal fastholdes og tiltrækkes inden for Danmarks grænser. Det kræver fokus på produktionsvirksomhedernes vilkår og ønsker.

Mere praktik

Øget brug af samfundsklausuler i udbud af offentlige opgaver med krav om eksempelvis praktik og lærlinge- pladser.

Krav om lærepladser til virksomheder, hvis kunden skal kunne modtage boligjobfradrag.

Bedre vilkår og øget kendskab til muligheder for mesterlære.

Banker

Sikre, at reglerne om vækstkaution støtter virksomhederne og ikke bankerne. Den større sikkerhed skal afspejles i udlånsrenten.

Banker skal opdeles i almindelig bankvirksomhed, investering og spekulation. Desuden skal der sættes grænser for bankernes størrelse i forhold til nationens balance.

Selskabsskat

Vi skal søge en fælles bundgrænse for selskabsskat på eksempelvis 25 % med Norge, Sverige og de nordtyske stater.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL ARBEJDE