TIL FORSIDEN

TIL MENNESKER

 

TIL INDENRIGSPOLITIK

 

Der er mange flygtninge i verden, og Danmark har påtaget sig at tage imod en del af disse.

Vi vil gøre hvad vi kan for at sikre dem trygge og menneskelige vilkår, når de opholder sig her.

Og vi vil lægge vægt på at få det nødvendige EU-samarbejde omkring flygtninge til at fungere.

 

 

Ankomst

Enhver der ankommer til Danmark for at søge asyl, får ophold i Røde Kors dertil indrettede boliger.

I flygtningecentrene stilles psykologhjælp samt anden omsorgs-, sundheds- og vejledningshjælp til rådighed med det samme.

 

Sagsbehandling

Behandlingen af en asylsag må ikke tage mere end 6 måneder, hvorfor en asylansøger kun kan sidde i et Røde Kors center i 6 måneder.

Derefter overtager eksempelvis Dansk Flygtningehjælp opgaven, da stat og kommuner ikke har de fornødne ekspertiser endsige viden at stille til rådighed.

Sprogundervisning, skolegang, jobmuligheder og værdige boligforhold varetages af eksempelvis Dansk Flygtningehjælp, som har al den fornødne viden og ekspertise samt varme hænder at stille til rådighed.

 

Efter Asyl

Når asylansøgeren har opnået asyl og føler sig klar til at være sig selv i samfundet, stilles der vejledere til rådighed, så længe det er nødvendigt.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER