TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL MENNESKER

 

Forenede Demokrater ønsker at fremme løsninger og forretningsmodeller, der tilgodeser såvel kulturforbrugere som kulturproducenter, og derved sikrer at der fortsat vil være en mangfoldighed på kulturområdet.

Dette vil kræve nytænkning af public service begrebet, omlægning af kulturstøttesystemet og styrkelse af lokale kunst- og kulturtilbud.

 

 

Kultur på tværs

Vi ønsker at omlægge kunststøtten, så alle kunstarter sidestilles.

Vi vil fremme af kulturelle projekter og samarbejder på tværs af biblioteker, kulturhuse, spillesteder, designhuse, museer, højskoler og fagskoler via øgede investeringer.

Danmarks Radio

Licensen skal betales via skatten.

DR skal blive ved med at være en public service station, der har fokus på hele spektret af dansk kultur med vægt på større bredde og øget mængde i og af kulturproduktion.

Men DR skal også have større forståelse for at der er en verden uden for Danmark og USA. I dag hører man stort set kun om Italien, Spanien, Portugal og Grækenland i forbindelse med deres økonomiske problemer - mens de økonomiske problemer for en stor del af den amerikanske middelklasse forbigås i tavshed. Og landet Luxembourg nævnes stort set kun i forbindelse med muligheden for at undgå at betale skat i Danmark.

 

Museer

Vi ønsker at fastholde museer i rollen som formidlere under kulturministeriet jvf. museumsloven.

Museernes ansatte skal have mulighed for at søsætte mindre forskningsopgaver i eget regi, såfremt det er lokalforankret og historisk/kulturelt relevant.

Biblioteker

Forenede Demokrater vil arbejde for at de landsdækkende aviser i Danmark siden år 1900 bliver tilgængelige for alle og enhver på digital form. I dag kan være heldig at finde en læsemaskine til mikrofilm på en del biblioteker - men der er stor variation i, hvilke aviser der er til rådighed.

Vi ønsker udvikling af skandinavisk e-reol, der sikrer dansk kultur en lige adgang til information.

 

Foreninger

Forenede Demokrater ønsker et blomstrende og aktivt fritids- og foreningsliv med fokus på både bredde- og eliteidræt, herunder talentudvikling.

Højskoler

Forenede Demokrater ønsker at styrke landets folkehøjskoler.

Det skal ske ved udvidede muligheder for fuld finansieret aktivering af unge under 25 år (30 år efter 1. januar), efteruddannelse og opkvalificering af manglende eller forældet viden, hvis folkehøjskolerne leverer relevante fag på folkeskole- og ungdomsuddannelsesniveau.

Forenede Demokrater vil også arbejde for at flere mennesker over 30 år vil kunne benytte højskolerne. For eksempel kunne mange utilpassede unge (som nu er blevet ældre) have gavn af både undervisning og fællesskab på folkehøjskoler.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER