TIL FORSIDEN

TIL LOKALPOLITIK

Hver generation må ikke efterlade naturen og miljøet i dårligere stand end den blev modtaget.

Vi vil arbejde for en balance mellem rekreativ og kommerciel udnyttelse af naturen, så der sikres størst mulig biodiversitet, uberørte naturområder og grønne korridorer i byerne og på landet.

 

Mere natur i byområder

Grønne byer – helt bogstaveligt; beplantning med planter, buske og træer, der er naturligt forekommende i Danmark, hvor det er muligt, fx tage, pladser, cykelstier, vejkanter, op af skorstene, fabrikker, haller, kontorbygninger, mv.

Støtte til kommerciel etablering af bylandbrug/-gartneri.

Forbud mod brug af pesticider i private haver, parkanlæg og øvrige ikke-kommercielt udnyttede arealer.

Mere natur på landet

Genetablering af oprindelig natur samt bevarelse af visse biotoper med afgræsning; genetablering af naturlig vandløbsslyngning, moseområder, uberørt skov mv.

Dyrkede arealer skal gøres mest mulig tilgængelig for natur- og friluftsaktiviteter. Blandt andet ved anlæggelse af naturstier gennem randområder. Asfalterede stier vil være relevante de steder, hvor trafiksikkerheden kan forbedres.

Flora- og faunatunneler i byer og på landet.

 

Natur og erhvervsliv

Sammenhæng mellem politikker på fx landbrugs- og fiskeriområderne, erhvervspolitik og politikker vedrørende naturen.

Forurenede områder skal ryddes op, som udgangspunkt med forureneren som betaler.

Havparker hvor alt fiskeri mm. er forbudt.

Nationalparker

Støtte eksisterende nationalparker og etablering af flere, fx i det sydfynske øhav.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL LOKALPOLITIK