TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL SAMFUND

TIL MÆRKESAGER

 

 

Politikernes arbejdsforhold skal ligne vilkårene for danske funktionærer.

Det er Forenede Demokraters håb, at dette vil genskabe befolkningens tillid til politikerne.

 

 

Rimelige ansættelsesforhold

Folketingsmedlemmer og ministre skal foretage en opsparing til pension, der svarer til den gennemsnitlige procent for offentligt ansatte, og politikerne skal have en pensionsalder, der svarer til den generelle for andre offentligt ansatte.

Ventepenge til Folketingsmedlemmer, der ikke genvælges, bør sættes ned fra to år til et halvt år, og der skal modregnes eventuel anden løn. Derefter skal medlemmerne være berettiget til dagpenge, hvis de er medlem af en A-kasse.

Forenede Demokrater vil etablere en form for "karantæneperiode", så politikere ikke pludselig kan springe over til ansættelse i virksomheder, som politikerne tidligere har haft et "nært" forhold til.

Ingen dobbeltjob

Politikere skal kun have mulighed for at sidde et enkelt sted. De må vælge om de vil sidde i Folketinget, i et regionsråd eller i kommunalbestyrelsen det sted, hvor de har folkeregisteradresse.

Forenede Demokrater vil simpelthen dobbeltjobberi til livs. Umiddelbart er det en ulempe, at politikerne kun kan afsætte den halve tid til hvert hverv - samtidig med at de hæver fuldt honorar for begge opgaver.

På den måde vil de kunne koncentrere sig om det arbejde, de er valgt til - i stedet for at skulle fare rundt fra sted til sted.

 

Folkeregisteradresse

Efter Forenede Demokraters mening skal politikere kun kunne stille op i den valgkreds, hvor de har folkeregisteradresse.

På den måde kan man forhindre at visse politikere igen og igen bliver opstillet i såkaldte "sikre kredse", fordi partitoppen gerne ser, at netop disse politikere bliver genvalgt.

Forebygge politikerlede

Der må kunne gøres en del for, at politikerne ikke misbruger deres privilegerede position i samfundet.

Det kan kræve lovændringer - men meget kunne opnås, hvis de enkelte partiforeninger var mere bevidste om, hvilken slags mennesker, der bliver opstillet i de enkelte valgkredse.

Læs mere om politikerlede

 

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MÆRKESAGER

 

TILBAGE TIL SAMFUND