TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL SAMFUND

TIL UDDANNELSE

 

 

Gennem mange år har der været en stor mangel på praktikpladser.

Politikerne har set passivt til - måske fordi deres egne børn fortsætter i gymnasiet - og derefter på et universitet - eller en anden form for højere uddannelse.

Forenede Demokrater vil derfor sørge for en statsgaranti for praktikpladser - ledsaget af en kontant præmie til virksomhederne for hvert gennemført praktikforløb.

Pengene vil vi skaffe ved at rulle selskabsskatten tilbage fra 22 % til 25 %.

 

Hvad vil Forenede Demokrater gøre ?

Forenede Demokrater vil indføre en statsgaranti for praktikpladser - og Forenede Demokrater vil betale halvdelen af elevernes løn gennem hele deres praktikforløb - så virksomhederne får lavere udgifter.

Derudover vil vi udbetale en bonus en virksomhed, når et praktikforløb er gennemført - for at gøre det endnu mere attraktivt for virksomhederne at oprette praktikpladser.

Men desværre fortsætter langt de fleste politikernes egne børn i gymnasiet - og derefter på et universitet - eller en anden form for højere uddannelse. Ellers ville problemet helt sikkert være løst for længe siden.

Hvordan med penge ?

Pengene vil vi skaffe ved at rulle selskabsskatten tilbage fra 22 % til 25 %.

Desværre prøver politikerne i dag på at være erhvervsvenlige ved at pine selskabsskatten så langt ned som muligt. Men vi mener, at man på den måde især belønner den "forkerte" type virksomheder : Banker, advokatfirmaer, reklamebureauer, ejendomsspekulanter m.v. - virksomheder, som nok skal overleve - uanset hvad.

Forenede Demokrater vil meget hellere betale nogle ret store beløb til produktive virksomheder, som udviser et samfundsansvar ved at oprette praktikpladser.

 

 

Helt konkret vil vi bruge omkring 6,5 milliard på en statsgaranti for praktikpladser. Vi vil betale det halve af lønudgifterne til at have elever i praktik - og en ekstra godgørelse til arbejdsgiveren for hvert gennemført praktikforløb.

Danske Erhvervsskoler har påpeget at 13.000 unge manglede en praktikplads i april 2015 - mens der på et år (2015-2016) blev indgået 43.400 aftaler om praktik (tv2 den 8. august 2016).

Og i følge pls.dk er praktiklønnen godt 11.000 kroner om måneden - mens et praktikforløb i en virksomhed varer godt og vel et års tid (Uddannelsesguiden ug.dk) - og det halve bliver så :

(43.400 + 13.000) * 12 * 11.000 divideret med 2 = 3.725.000.000 kroner

Godtgørlsen til arbejdsgiveren på 50.000 kroner for hvert gennemført praktikforløb bliver :

(43.400 + 13.000) * 50.000 = 2.820.000.000 kroner

 

Vi vil skaffe 5,58 milliarder ved at rulle selskabsskatten tilbage fra 22 % til 25 %

I følge wikipedia.org er selskabsskatten i Danmark faldet og faldet gennem mange år :

ÅrSelskabsskat
199534 %
200032 %
200528 %
201025 %
201822 %

Derfor er det rimeligt at sætte selskabsskatten op til 25 % igen - og bruge pengene på at belønne de arbejdsgivere, der modtager unge i et praktikforløb.

En ændring af skatten fra 22 % til 25 % svarer til en stigning på 13,6 % - d.v.s 41.000.000.000 gange 0.136 = 5.580.000.000 kroner

 

Massiv mangel på praktikpladser

Siden finanskrisen satte ind i 2009 har manglen på praktikpladser været enorm. Der har siden 2010 manglet omkring 5.000 pladser - og det er dyrt for samfundet.

Man kan være optimistisk - og tro at manglen på praktikpladser forsinker eleverne i deres uddannelse. Men det er mærkeligt, at politikerne ikke for længst har gjort noget effektivt mod det. For i værste fald dropper eleverne fra, fordi de ikke har en praktikplads - og så venter en mere usikker fremtid som ufaglærte.

Rent samfundsmæssigt er det helt vildt dyrt, at så mange unge bremses i deres uddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at en erhvervsuddannelse giver millioner til samfundet i løbet af et helt liv - både for den enkelte, men også for samfundet. Unge med en erhvervsuddannelse i ryggen har lavere ledighed og større indtægt end unge, der ikke har andet end grundskolen som baggrund.

Men pudsigt nok har Finansministeriet (så vidt vi kan se) holdt en meget lav profil m.h.t. den slags beregninger - til trods for, at den store mangel på praktikpladser vil give et tab i milliardklassen for samfundet.

I november 2014 stod 11.300 elever og manglede en praktikplads i en virksomhed - i følge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Selvom flere elever er i skolepraktik, så betyder de nye tal, at knap 5.000 elever hverken er i skolepraktik eller i virksomhedspraktik. Det går ikke kun ud over de unge, men det går også ud over de virksomheder, som om få år ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for. Og allerede her i 2015-2016 er virksomhederne jo begyndt at skrige efter arbejdskraft...

Servicevirksomheder kryber udenom

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har kigget nærmere på, hvem der uddanner faglært arbejdskraft ved at ansætte lærlinge. Men kun 26 % af virksomhederne tager del i dette samfundsmæssige ansvar.

Og i servicefag som f.eks. handel og transport er der store problemer - for det er kun hver fjerde virksomhed, der har ansat en elev. Det svarer til, at 44.000 danske virksomheder, som selv har faglært personale, ikke tager del i ansvaret for praktikpladser.

Der er store forskelle mellem de forskellige landsdele. I Jylland er det hver tredje virksomhed, der tager lærlinge, mens det er langt mindre på Sjælland, og især i Københavnsområdet. Det samme gælder inden for servicefagene. Under hver femte københavnske servicevirksomhed tager lærlinge.

Og det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder (under 50 ansatte) tager seks lærlinge pr. 100 faglærte medarbejdere, tager store virksomheder med flere end 50 ansatte kun fire lærlinge pr. 100 faglærte.

Det er nødvendigt, at virksomhederne (især de store) opretter flere praktikpladser, hvis man skal sikre velkvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

De seneste prognoser peger på, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft, hvilket kommer til at ramme virksomhederne selv, hvis de ikke opretter flere praktikpladser.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL SAMFUND

 

TILBAGE TIL UDDANNELSE