TIL FORSIDEN

TIL MENNESKER

TIL INDENRIGSPOLITIK

 

 

Vi ønsker at gå fra "mere sundhed for pengene" til "bedre sundhed for pengene".

Det danske sundhedssystem skal tilstræbe fysisk, psykisk og social sundhed for alle uanset alder, formue eller helbred.

Det skal leveres af et stærkt og velfungerende offentligt sundhedssystem i et gensidigt, respektfuldt og værdigt møde mellem borgeren, dennes pårørende og de professionelle sundhedsfolk.

 

 

Frihed og Lighed

Behandlingstilbud til borgerne skal præsenteres som frie, lige og gratis tilbud til borgerne i deres nærmiljø. Derfor skal ”familielægen” bevares og tandlæger skal på lignende overenskomst.

Brugerbetaling skal udfases over 4-10 år, så sundhed bliver solidarisk og lige for alle.

Øgede patientrettigheder ud fra en ny lov om patientrettigheder med patientinddragelse og journalindsigt, ret til en patientvejleder, mulighed for andre lægevurderinger samt demokratiske ankeinstanser.

Forenede Demokrater ønsker bedre tilgængelighed for borgerne til almen praksis – også i udkantsområder.

 

Forebyggelse

Forebyggelsesområdet er af afgørende betydning for vores lands fremtid, og vi vil arbejde for offentlig finansiering af sundhedsfremmende tiltag på alle niveauer.

Forebyggelse skal være en kombination af aktiv indsats, oplysningskampagner og afgifter. Arbejdet skal ske i samarbejde med landets patientforeninger, kommuner og den primære sundhedstjeneste.

Forenede Demokrater finder forebyggelse af afgørende betydning for folkesundheden, og vil arbejde på etablering af en landsdækkende koordinerende institution med selvstændigt budget, som såvel nationalt som kommunalt skal arbejde med specifik forebyggelse af de hyppigst forekommende folkesygdomme relateret til kost, rygning, alkohol og manglende motion, men også sundhedspleje i samarbejde med socialpolitiske indsatser.

Vi vil gøre et halvårligt tandeftersyn gratis for alle indbyggere i Danmark. Pengene vil vi skaffe fra vores nye formueskat på almennyttige fonde. For hvis disse fonde virkelig er etableret med et almennyttigt formål, så er det vel kun logisk at de (også) bidrager til folkesundheden i Danmark.

Læs mere om forebyggelse

Og vi kan skaffe nogle penge ved at indføre en afgift, der skal betales når folk udebliver fra en operation - eller fra en anden aftale, som kræver et større opbud af sundhedspersonale. For eksempel udeblev der i 2015 efter sigende ET HUNDREDE TUSINDE patienter fra en aftale - alene i Region Syddanmark.

Vi regner ikke med, at de fleste penge kommer fra selve afgiften - men fra de penge, som bliver sparet ved at personalet ikke spilder deres tid ved at vente på patienter, som så alligevel ikke dukker op.

 

Forenkling

Arbejdsgange skal forenkles og faglige kompetencer skal udnyttes bedre, bl.a. ved at mindske kontrol og afrapportering samt ved at udnytte kompetencerne i de enkelte faggrupper bedre ved en smidigere arbejdsfordeling.

Velfærdssygdomme (KRAM) forebygges bedst via en kombination af kampagner og afgifter. Derfor går Forenede Demokrater ind for differentieret moms med henblik på at gøre det billigere at leve sundt.

Regionerne skal nedlægges, og hospitaler mv. i regionalt regi skal drives i statsligt regi.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER