TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL UDDANNELSE

TIL UDKANTSOMRÅDER

 

Forenede Demokrater vil gøre MEGET for både at bevare og at etablere en række institutioner for uddannelse i udkantsområderne.

Det er jo ikke kun er de ansatte, som skaber aktivitet og beskæftigelse - det er så sandelig også det store antal elever i de forskellige institutioner.

 

Universiteter og udkanten

I 2015 blev godt 29.000 nye studerende optaget på landets otte universiteter. Det er seks gange mere end i 1988. Den store mængde af nye studerende fordeles desværre ujævnt i Danmark.

For universiteterne opfatter sig selv som private virksomheder i deres konkurrence om nye studerende. De smider penge ud til landsdækkende reklamer for netop deres "produkter". Så de giver skatteydernes penge til reklamebureauer - i stedet for at bruge pengene på undervisning.

Samtidig medfører konkurrencen mellem universiteterne, at man i dag kan studere på Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i København, fordi universiteterne har oprettet afdelinger langt væk fra deres hjemsted.

Men dette vanvid vil Forenede Demokrater stoppe. Vi vil i stedet samle nogle "spredte" uddannelser - til fordel for udkantsområderne.

Statskundskab bliver her i 2015 tilbudt FIRE steder : Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Odense Universitet og Syddansk Universitet. Men Forenede Demokrater vil samle uddannelsen i Statskundskab på Syddansk Universitet - og ikke andre steder.

Teologi bliver her i 2015 tilbudt TO steder : Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Forenede Demokrater vil samle uddannelsen i Teologi på Aarhus - og ikke andre steder.

Psykologi bliver her i 2015 tilbudt FEM steder : Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Men Forenede Demokrater vil samle uddannelsen i Psykologi på Aalborg Universitet - og ikke andre steder.

Socialt Entreprenørskab bliver her i 2015 tilbudt TO steder : Aarhus Universitet og Roskilde Universitet. Men Forenede Demokrater vil samle uddannelsen i Socialt Entreprenørskab på Aarhus Universitet - og ikke andre steder.

Dramaturgi og Teatervidenskab bliver her i 2015 tilbudt TO steder : Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Men Forenede Demokrater vil samle uddannelsen i Dramaturgi og Teatervidenskab på Københavns Universitet - og ikke andre steder. Og årsagen til dette "københavneri" er det store antal teatre i København.

Usmagelige seminarielukninger

Det blev til fem lukninger af seminarier i firserne - lukninger, som efter vores mening var fem regulære svinestreger over for Udkants Danmark. I 1982 blev seminarierne i Ranum og Gedved nedlagt, og i 1989 blev seminarierne i Herning, Kolding og Tønder nedlagt - alt sammen med negative konsekvenser for de pågældende byer.

Samtidig blev der ikke nedlagt ET ENESTE seminarium i hverken København eller Aarhus !

I 2010 blev læreruddannelsesstederne i Skårup og Haslev nedlagt. Mere konkret blev Skaarup lagt sammen med Odense seminarium og Haslev og Holbæk Seminarium blev begge flyttet til Roskilde.

Så her ser vi endnu et eksempel på at politikerne går ind for at centralisere alting omkring de store byer - og svigte områderne i udkanten i Danmark. Efter Forenede Demokraters mening skulle man hellere have bevaret seminarierne i Skårup og Haslev - og nedlagt seminarierne i Holbæk og Odense.

Og det bliver værre endnu

I følge Wikipedia blev der optaget 1713 nye studerende på seminarierne i 1990. Og i 2012 var dette tal vokset til 3524 - altså mere end fordoblet.

Men der er ikke oprettet eller genåbnet nogen seminarier i Udkants Danmark. Man må derfor gå ud fra at de mange nye studerende har fået de eksisterende seminarier i de større byer til at vokse - mens politikerne passivt har set til.

Så det tyder på at de eksisterende politikere simpelthen "glemmer" at tænke på de danske udkantsområder - selv om politikerne påstår det modsatte.

Og det kan blive endnu værre

Interessen for at læse til lærer faldt i 2013 med 25 procent, og seminarierne i Nr. Nissum og Skive optog kun 53 og 59 nye studerende - og det er kun det halve af, hvad de helst skulle op på.

"Det er to glimrende uddannelser, og de har en vigtig funktion ved at tiltrække studerende fra Vest- og Nordvestjylland. Vi vil gerne bevare dem, for hvis vi ikke længere har en læreruddannelse de steder, bliver det sværere at tiltrække uddannede lærere til området" sagde formand for professionshøjskolen VIAs bestyrelse Johannes Flensted-Jensen til Jyllands-Posten.

Men i stedet for at nøjes med at sige noget, så vil Forenede Demokrater gøre noget. Vi vil skære ned på antallet af studiepladser i de store byer - og etablere langt flere pladser i udkanten af Danmark.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL UDKANTSOMRÅDER

 

TILBAGE TIL UDDANNELSE