TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL SAMFUND

TIL UDDANNELSE

 

Taksametersystemet har lavet universiteterne om til en form for "private virksomheder"

Men masser af penge bliver spildt, når universiteterne konkurrerer med hinanden.

Det vil Forenede Demokrater lave om på - bl.a. ved at koncentrere nogle udvalgte studier til et enkelt universitet.

 

Samling af uddannelser

I 2015 blev godt 29.000 nye studerende optaget på landets otte universiteter. Det er seks gange mere end i 1988. Den store mængde af nye studerende fordeles desværre ujævnt i Danmark.

For universiteterne opfatter sig selv som private virksomheder i deres konkurrence om nye studerende. De smider penge ud til landsdækkende reklamer for netop deres "produkter". Så de giver skatteydernes penge til reklamebureauer - i stedet for at bruge pengene på undervisning.

Samtidig medfører konkurrencen mellem universiteterne, at man i dag kan studere på Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i København, fordi universiteterne har oprettet afdelinger langt væk fra deres hjemsted.

Men dette vanvid vil Forenede Demokrater stoppe. Vi vil i stedet samle nogle "spredte" uddannelser - til fordel for udkantsområderne.

Læs mere om samling af uddannelser

Universiteter i udkantsområderne

Forenede Demokrater vil gøre MEGET for både at bevare og at etablere en række uddannelsesinstitutioner i udkantsområderne. Det er jo ikke kun er de ansatte, som skaber aktivitet og beskæftigelse - det er så sandelig også det store antal elever i de forskellige institutioner.

Og det er det modsatte af den udvikling, som vi ser i øjeblikket. For eksempel har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål har doneret halvdelen af byggesummen til et mørkebrunt 15-etagers højhus, som bliver til en stor udvidelse af Panum Instituttet i centrum af København.

Og i 2016 bliver man færdig med en gigant-udbygning af de kemiske laboratorier på DTU nord for København. Og på samme tid er DTU ved at nedlægge virus-forskningen på øen Lindholm - i nærheden af Møn - for at flytte det hele til DTU. Så endnu engang ryger et større antal højtlønnede arbejdspladser (omkring 50) til København.

Men i stedet vil Forenede Demokrater skære ned på antallet af studiepladser i de store byer - og etablere langt flere pladser i udkanten af Danmark.

Læs mere om undervisning i udkantsområderne

 

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL SAMFUND

 

TILBAGE TIL UDDANNELSE